John deere 8400r 1/32

John Deere

2012.06.16 09:44 John Deere

An unofficial subreddit for everything John Deere.
[link]


2010.12.13 22:26 patman21 Baptist Christians

Christian Baptists looking for discussion, news, and articles. Come ask respectful questions and learn about the Christian faith and Baptist practice.
[link]


2011.10.30 22:25 cheese Washington Wizards

**Wizards Basketball** The source for everything Washington Wizards related: links, news, photos, videos, news, and discussion.
[link]


2023.06.03 15:21 T-NNguyen Biến động miền Trung năm 1966

Biến động miền Trung năm 1966
(Trích từ sách: Lâm Vĩnh Thế, Việt Nam Cộng Hòa, 1963-1967 : những năm xáo trộn. Hamilton, Ont. : Hoài Việt, 2010. )

1966, bàn thờ Phật bị mang xuống đường để cản lối di chuyển của quân đội Mỹ và VNCH
Lâm Vĩnh Thế
Nguyên nhân trực tiếp
Ngày 11-3-1966, “Hội-đồng các Tướng-lãnh và Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia (UBLĐQG) nhóm họp 5 tiếng đồng hồ tại Bộ Tổng-tham-mưu và quyết định cho Trung-tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư-lịnh Vùng I Chiến-thuật kiêm Đại-biểu Chánh-phủ tại vùng nầy, được nghĩ phép để đi chữa bịnh mũi.”(1) Ngày 13-3-1966, “Hội-đồng Tướng-lãnh, gồm cả các chỉ-huy địa-phương nhóm họp tại Bộ Tổng-tham-mưu và biểu quyết với 32 phiếu thuận và 4 phiếu trắng cho Tướng Nguyễn Chánh Thi nghĩ việc. Thiếu-tướng Nguyễn Văn Chuân được cử lên thay làm Tư-lịnh Vùng I kiêm Đại-biểu Chính-phủ.” (2 )Việc cách chức Tướng Thi đã là ngòi nổ làm bùng lên cuộc Biến Động Miền Trung năm 1966.”
Nguyên nhân sâu xa
Miền Trung, từ sau cuộc khủng hoảng Phật Giáo năm 1963, dưới ảnh hưởng của Phật Giáo do Thượng Tọa Thích Trí Quang lãnh đạo, đã liên tục là nơi xuất phát các phong trào chính trị đối kháng với chính phủ trung ương tại Sài Gòn, nhứt là sau năm 1965. Việc chống đối nầy có mấy nguyên nhân chánh như sau: 1) Các chính phủ kế tiếp nhau từ sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đỗ đều hứa hẹn sẽ triệu tập Quốc Dân Đại Hội để soạn thảo Hiến Pháp mới nhưng đều không giữ được lời hứa nầy; 2) Các chính phủ nầy đều, không nhiều thì ít, đã sử dụng trở lại một số phần tử Cần Lao của chế độ Ngô Đình Diệm mà Phật Giáo hoàn toàn không thể chấp nhận được; và, 3) Nội Các Chiến Tranh của Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã tích cực ủng hộ sự kiện Hoa Kỳ ồ ạt đổ quân tác chiến vào Miền Nam, mở rộng chiến tranh ra Miền Bắc, đã làm cho cuộc chiến trở nên khốc liệt gấp bội, và làm đảo lộn hoàn toàn đời sống của nhân dân Miền Nam.
Khẩu hiệu tranh đấu của Phật Giáo có thể thay đổi tùy thời điểm nhưng nói chung đều xoay quanh hai chủ đề chính: 1) Yêu cầu chính quyền tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến để soạn thảo Hiếp Pháp mới; và 2) Chống chế độ độc tài quân phiệt.
Tướng Nguyễn Chánh Thi
Về phần Tướng Nguyễn Chánh Thi, ông là một khuôn mặt tướng lãnh rất đặc biệt và quan trọng trong giai đoạn lịch sử nầy của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Khi còn mang cấp bậc Đại Tá, Tư lịnh Lữ Đoàn Nhảy Dù, ông đã lãnh đạo cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 nhằm lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Cuộc đảo chánh thất bại, ông phải sống lưu vong 3 năm tại Cao Miên. Sau khi cuộc đảo chánh 1-11-1963 thành công lật đổ được chế độ Ngô Đình Diệm, ông trở về nước, được phục hồi cấp bậc và được bổ nhiệm làm Tư Lệnh phó Vùng I, dưới quyền Trung Tướng Nguyễn Khánh. Ông tham gia vào cuộc “Chỉnh Lý” ngày 30-1-1964 của Tướng Khánh. Ông được Tướng Khánh thăng cấp Chuẩn Tướng ngày 29-5-1964, rồi thăng cấp Thiếu Tướng ngày 21-10-1964, và trở thành một thành viên quan trọng của nhóm “Tướng trẻ”û mà báo chí Mỹ thường gọi chung là “Young Turks.” Cùng với nhóm nầy, ông đã tham gia vào việc chống lại cuộc đảo chánh ngày 13-9-1964 của hai tướng Dương Văn Đức và Lâm Văn Phát, và cuộc đảo chánh ngày 19-2-1965 của Đại Tá Phạm Ngọc Thảo, cũng như việc lật đổ Tướng Nguyễn Khánh và buộc Tướng Khánh phải rời khỏi Việt Nam ngày 25-2-1965. Sau các vụ nầy, ông trở thành một trong các tướng lãnh có thế lực nhứt. Sau khi Chính phủ Phan Huy Quát giao lại chính quyền cho Quân Đội, ông đã được các tướng lãnh đề nghị làm Thủ Tướng nhưng ông đã từ chối và các tướng lãnh đã đề cử Tướng Kỳ.
Trong vai trò Tư Lệnh Vùng I kiêm Đại Biểu Chính Phủ, ông đã có những bất đồng ý kiến về chính trị với chính quyền trung ương tại Sài Gòn. Ngoài ra, với việc gia tăng ồ ạt quân số Hoa Kỳ tại VNCH, ông cũng không tránh được những đụng chạm với người Mỹ trong cương vị Tư Lệnh vùng của ông. Việc ông từ chối không đi dự Hội Nghị Thượng Đĩnh Mỹ-Việt tại Honolulu vào đầu tháng 2-1966 càng làm cho người Mỹ thiếu thiện cảm với ông hơn. Trên hết, việc ông được hậu thuẩn rất lớn của phe Phật Giáo cũng như đồng bào tại Vùng I làm cho các tướng lãnh rất e ngại thế lực của ông. Ngoài ra, với bản tánh nóng nảy, bộc trực, phê bình thẳng những chuyện sai quấy của người khác, nhất là đối với các tướng lãnh tham nhũng (số nầy lại là đa số), ông dần dần bị cô lập trong hội đồng các tướng lãnh.
Trong hoàn cảnh bị cô lập như vậy, chính Tướng Thi lại tạo thêm những lý do thuận lợi cho phe chống ông thành công dễ dàng trong việc loại ông ra khỏi bộ máy cầm quyền. Trước tiên là vụ từ chối tham dự Hội Nghị Honolulu vào đầu tháng 2-1966. Hội nghị nầy là hội nghị thượng đĩnh đầu tiên giữa Tổng Thống Lyndon B. Johnson của Hoa Kỳ và phái đoàn cao cấp của VNCH cầm đầu bởi Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ Tịch UBLĐQG, và Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ Tịch Uûy Ban Hành Pháp Trung Ương (UBHPTƯ). Về phía Hoa Kỳ, nó đánh dấu việc công khai chính thức xác nhận sự cam kết của Hoa Kỳ trong nỗ lực chiến tranh tại Việt Nam. Về phía VNCH, đây là cơ hội để trình bày với công chúng Hoa Kỳ và cả thế giới về mục tiêu và đường lối của Nội Các Chiến Tranh; phần quan trọng nhứt là cam kết của chính phủ VNCH là sẽ tổ chức soạn thảo hiến pháp mới, tổ chức bầu cử để tiến đến thành lập chính phủ dân cử. Việc từ chối không đi dự hội nghị nầy tạo ra thêm một bằng chứng cụ thể cho thấy Tướng Thi không cùng lập trường với UBLĐQG và UBHPTƯ, nghĩa là chống lại chính quyền trung ương tại Sài Gòn. Kế tiếp là chuyến viếng thăm Vùng I của Tướng Kỳ vào đầu tháng 3-1966. Trong buổi lễ tiếp đón phái đoàn của Tướng Kỳ, Tướng Thi đã để cho người của ông công khai chỉ trích chính quyền trung ương làm Tướng Kỳ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Đây là giọt nước làm tràn ly. Tướng Kỳ nhứt quyết phải loại Tướng Thi khỏi chức vụ Tư Lệnh Vùng I.
Việc loại trừ Tướng Thi
Tuy là người trực tính, nóng nảy, nghĩ sao nói vậy, lần nầy Tướng Kỳ chuẩn bị việc loại trừ Tướng Thi rất kỷ lưởng. Đầu tiên, vào ngày 9 tháng Ba, Tướng Kỳ họp với các thành viên chánh (tất cả đều là tướng lãnh) của UBLĐQG và được sự đồng ý của tất cả về kế hoạch loại Tướng Thi. Ngay sau buổi họp nầy, ông gặp đại sứ Lodge, trình bày những khó khăn mà Tướng Thi đã gây ra cho chính phủ của ông, và thông báo cho ông đại sứ quyết định của các tướng lãnh tại buổi họp trước đó. Ông nói thêm là ông sẽ không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ của ông nếu Tướng Thi không bị cách chức. Đại sứ Lodge khuyên ông nên hành động thận trọng và cần phải thiết lập hồ sơ đầy đủ trước khi loại Tướng Thi.
UBLĐQG cũng hành động rất thận trọng trong vụ nầy. Tướng Thi được mời vào Sài Gòn tham dự một buổi họp đặc biệt và giới hạn, chỉ có sự hiện diện của các Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Cao Văn Viên (Tổng Tham Mưu Trưởng), và Nguyễn Hữu Có (Ủy Viên Quốc Phòng). Các tướng lãnh cố gắng thuyết phục Tướng Thi chịu từ chức Tư Lệnh Vùng I, và rời Việt Nam sang Hoa Kỳ một thời gian với lý do chửa bệnh, nhưng Tướng Thi dứt khoát không chịu. Các tướng lãnh không còn cách nào khác, phải buộc Tướng Thi vào tình trạng “quản thúc tại gia” tại nhà riêng của Tướng Thi ở Sài Gòn, và triệu tập Đại Hội Đồng Quân Lực vào ngày hôm sau, 10 tháng Ba, để thảo luận về trường hợp của Tướng Thi. Sau khi nghe hai Tướng Kỳ và Có trình bày chi tiết về trường hợp của Tướng Thi (chủ yếu là các hành động không tuân lệnh và chống lại chính quyền trung ương tại Sài Gòn), tất cả các tướng lãnh đều bỏ phiếu tán thành việc loại Tướng Thi khỏi chức vụ Tư Lệnh Vùng I; chỉ có Chuẩn Tướng Dư Quốc Đống, Tư Lệnh Lữ Đoàn Nhảy Dù, bỏ phiếu trắng.
Diễn tiến của cuộc biến động
Một tuần lễ sau khi Tướng Thi bị cách chức Tư Lệnh Vùng I, nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ và nhiều cuộc đình công do Phật Giáo xách động đã diễn ra tại Huế và Đà Nẳng. Lực lượng tranh đấu chiếm đài phát thanh Huế. Lời Thương Tọa Thích Trí Quang kêu gọi công chức, quân nhân và sinh viên tham gia vào cuộc đấu tranh chống chính quyền quân phiệt Thiệu-Kỳ được phát thanh hàng ngày. Đoàn Học Sinh Sinh Viên Quyết Tử được tổ chức và họ chiếm các Bộ Chỉ Huy của Cảnh Sát tỉnh Thừa Thiên và Thành phố Huế. Họ phá các kho súng, chiếm lấy tất cả súng và trang bị cho đoàn viên.10 Chuẩn Tướng Phan Xuân Nhuận, vừa mới được bổ nhiệm Tư Lệnh Sư Đoàn I Bộ Binh đồn trú tại Huế (thay cho Thiếu Tường Nguyễn Văn Chuân đã được cử làm Tư Lệnh Vùng I thay thế Tướng Thi) ngả theo Phật Giáo trong cuộc đấu tranh chống lại chính quyền trung ương ở Sài Gòn. Một số đông binh sĩ của Sư Đoàn I Bộ Binh cũng tham gia vào phong trào tranh đấu và bắt đầu huấn luyện quân sự cho học sinh sinh viên. Nhiều đơn vị Địa Phương Quân và Nghĩa Quân cũng rời bỏ nơi đồn trú, trở về các thành phố Huế và Đà Nẳng để tham gia vào phong trào tranh đấu chống chính phủ. Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, Thị Trưởng Đà Nẳng, và Đại Tá Đàm Quang Yêu, Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Quảng Đà cũng công khai ủng hộ phong trào tranh đấu. Phong trào tranh đấu bắt đầu lan rộng ra các tỉnh và thành phố khác ở Miền Trung, như Nha Trang, Ban Mê Thuột và Đà Lạt. Ngay tại Sài Gòn cũng diễn ra nhiều vụ biểu tình chống chính phủ. Trên thực tế, phong trào tranh đấu chống lại chính quyền trung ương Sài Gòn đã trở thành cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhứt kể từ khi Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ được thành lập. UBLĐQG cho phép Tướng Thi được trở ra Miền Trung vào giữa tháng Ba để giải thích nội vụ cho đồng bào Vùng I cũng như để cho đồng bào biết rõ là chính ông cũng đã chấp nhận quyết định của UBLĐQG. Sự can thiệp nầy không làm giảm bớt phong trào tranh đấu vì, thật ra, mục tiêu của phong trào không còn là yêu cầu tái bổ nhiệm Tướng Thi vào chức vụ Tư Lệnh Vùng I nữa; mục tiêu của phong trào tranh đấu bây giờ là đòi hỏi chính phủ phải tổ chức bầu cử, soạn thảo Hiến pháp để thành lập chính phủ dân sự thay thế cho chính quyền quân phiệt Thiệu-Kỳ. Vào cuối tháng Ba năm 1966, chính quyền trung ương Sài Gòn hoàn toàn không còn kiểm soát được Huế và Đà Nẳng nữa. Đồng thời, trong các cuộc biểu tình tại Huế, Đà Nẳng, và ngay cả tại Sài Gòn, đã thấy xuất hiện nhiều khẩu hiệu chống Mỹ.
Dưới áp lực của người Mỹ đòi hỏi chính phủ VNCH phải chấm dứt tình trạng vô chính phủ và bài Mỹ nầy, ngày 4 tháng Tư, với sự giúp đở về phương tiện vận chuyển từ giới quân sự Mỹ, Tướng Kỳ mang hai tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) có chiến xa yểm trợ ra căn cứ không quân Đà Nẳng. Cùng đi với Tướng Kỳ là Trung Tướng Nguyễn Hữu Có, Ủy Viên Quốc Phòng, Trung Tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham Mưu Trưởng, và Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan, Giám Đốc Nha An Ninh Quân Đội. Tuy nhiên, Tướng Nguyễn Văn Chuân, không đồng ý với việc sử dụng quân đội chống lại phong trào tranh đấu, đã ra lệnh phong tỏa tất cả các ngả đường từ căn cứ không quân vào thị xã Đà Nẳng. Đồng thời, từ Huế, Tướng Phan Xuân Nhuận, cũng tuyên bố ủng hộ phong trào tranh đấu và sẽ chống lại nếu quân chính phủ tiến ra Huế. Trước sự chống đối nầy của các lực lượng quân sự tại địa phương có thể đưa đến giao tranh đẫm máu giữa các đơn vị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), các Tướng Kỳ và Viên quyết định trở về Sài Gòn; Tướng Có ở lại Đà Nẳng để tiếp tục thương thuyết với phe chống chính phủ.
Tướng Kỳ đã nhận ra rằng một giải pháp chính trị, chứ không phải chỉ dùng võ lực, là cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng. Chính phủ Mỹ, qua Đại sứ Henry Cabot Lodge, đã có những đóng góp tích cực vào tiến trình thương thuyết giữa chính quyền Thiệu-Kỳ và phe Phật Giáo. Đại sứ Lodge, do mối quan hệ đặc biệt giữa ông và Thượng Tọa Thích Trí Quang hình thành trong cuộc khủng hoảng Phật Giáo năm 1963, đã gặp Thượng Tọa rất nhiều lần trong suốt thời gian của cuộc khủng hoảng và báo cáo lại những yêu cầu của Phật Giáo cho chính phủ VNCH qua Tướng Kỳ.
Vào ngày 5 tháng Tư, sau khi ông từ Đà Nẳng trở về Sài Gòn, Tướng Kỳ đã có ngay một buổi họp tại nhà riêng của ông với một phái đoàn Phật Giáo do Thượng Tọa Tâm Châu lãnh đạo (Thượng Tọa Trí Quang vẫn còn ở Huế nên không có tham dự). Đòi hỏi chính yếu của Phật Giáo là chính phủ phải tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến (QHLH) trong vòng 6 tháng. Ngày hôm sau Tướng Kỳ họp với Tướng Thiệu và Tướng Viên và tất cả đều đồng ý thỏa mãn đòi hỏi nầy của Phật Giáo. Sau buổi họp nầy, Tướng Kỳ gởi văn thư cho Thượng Tọa Tâm Châu để báo cho Thượng Tọa là chính phủ đã đồng ý thực hiện đòi hỏi nầy của Phật Giáo. Nhưng vào ngày hôm sau, 7 tháng Tư, Tướng Kỳ nhận được một văn thư của Thượng Tọa Tâm Châu đòi hỏi chính phủ phải thực hiện 4 điều sau đây: 1) Không được trừng phạt các công chức và quân nhân đã tham dự phong trào tranh đấu; 2) Trả tự do cho tất cả những người đã bị giam giữ; 3) Rút tất cả các lực lượng của chính phủ ra khỏi Đà Nẳng; và 4) Triệu tập QHLH càng sớm càng tốt. Tướng Kỳ rất tức giận; ông tin rằng các đòi hỏi nầy cho thấy, thật ra, phe Phật Giáo chỉ muốn lật đổ chính phủ của ông mà thôi. Ông quyết định đem ra Đà Nẳng thêm 2 tiểu đoàn TQLC nữa và yêu cầu người Mỹ cung cấp phương tiện vận chuyển. Nhưng lần nầy người Mỹ từ chối. Tướng Kỳ phải sử dụng phi cơ vận tải của Không Lực VNCH để chuyên chở 2 tiểu đoàn TQLC đó ra Đà Nẳng; bộ tham mưu của ông thì đi bằng phi cơ Caravelle của Hàng Không Việt Nam. Khi biết được tin về cuộc hành quân nầy, Tướng Có, vẫn còn đang ở tại Đà Nẳng để thương thuyết với phe tranh đấu, điện thoại ngay cho Tướng Thiệu và yêu cầu Tướng Thiệu ra lệnh rút các lực lượng đó về ngay. Tướng Thiệu, bản thân ông không đồng ý với việc dùng võ lực, đồng ý ngay với yêu cầu của Tướng Có và ký ngay công điện để ra lệnh đó.
Ngày 12 tháng Tư, UBLĐQG triệu tập Đại Hội Chính Trị Toàn Quốc tại Hội Trường Diên Hồng (khi Đại Hội khai mạc chỉ có 92 đại biểu tham dự trong số 170 được mời ; vào ngày bế mạc, số đại biểu tăng lên đến 115); Bác sĩ Phan Quang Đán được bầu chủ tọa Đại Hội. Ngày hôm sau, Tướng Kỳ gởi văn thư cho Thượng Tọa Tâm Châu thông báo chính phủ đồng ý thực hiện tất cả 4 yêu cầu của Phật Giáo. Ngày 14, Tướng Thiệu đến chủ tọa lễ bế mạc Đại Hội Chính Trị Toàn Quốc và tuyên đọc Sắc Luật số 14/66 thông báo quyết định của chính phủ sẽ tổ chức bầu cử QHLH trong vòng từ 3 đến 5 tháng. Cả hai Tướng Thiệu và Tướng Kỳ đều đồng ý sẽ thực hiện các điểm mà Đại Hội Chính Trị đề nghị, trong đó có việc chính phủ quân nhân sẽ từ chức sau cuộc bầu cử QHLH.
Viện Hóa Đạo ở Sài Gòn ra thông cáo kêu gọi Phật tử chấm dứt tất cả các cuộc biểu tình vì chính phủ đã thỏa mãn tất cả các đòi hỏi của Phật Giáo. Tuy nhiên, các phần tử chống đối tại Đà Nẳng và Huế vẫn tiếp tục các cuộc biểu tình và đòi hỏi chính quyền quân nhân phải từ chức ngay để cho một chính phủ dân sự thay thế và tổ chức bầu cử. Điều nầy có vẻ xác nhận mối nghi ngờ đã có trước đó trong giới tình báo là phong trào tranh đấu ở Miền Trung đã bị các phần tử Cộng sản xâm nhập, nếu không muốn nói là đã kiểm soát. Vào ngày 19 tháng Tư, Thượng Tọa Trí Quang đã phải ra thông cáo kêu gọi ngưng tranh đấu tại Huế và Đà Nẳng, trong khi chờ đợi chính quyền thực hiện lời hứa. Giữa lúc tình hình còn khẩn trương như vậy, Trung Tướng Tôn Thất Đính, vừa được cử làm Tư Lệnh Vùng I thay thế Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chuân, lại tuyên bố ủng hộ phong trào tranh đấu chống lại chính quyền trung ương tại Sài Gòn. Lời tuyên bố nầy đem lại thêm lý do cho phong trào tranh đấu tiếp tục. Nhiều cuộc biểu tình do các đơn vị địa phương của phong trào tổ chức tiếp tục khắp nơi ở Miền Trung, nhiều nơi gần như đi đến tình trạng vô chính phủ. Tại Quảng Nam, ngày 17-4, một đơn vị của phong trào đã bắt giam tỉnh trưởng Nguyễn Hữu Chi và quận trưởng quận Hòa Vang, tố cáo họ theo chính quyền Sài Gòn. Tại Đà Lạt, ngày 23-4, một cuộc biểu tình đã biến thành bạo động; nhiều binh sĩ bị đánh đập, và ngay cả vị đại úy quân trấn trưởng cũng bị bắt giam.
Phản ứng của Hoa Kỳ
Trước cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nầy của chính phủ VNCH, phản ảnh một sự chia rẽ trầm trọng giữa các thành phần tại Miền Nam rất có thể đưa đến một cuộc nội chiến, chính phủ Mỹ nhận thấy họ cần phải duyệt xét lại chính sách của họ tại Việt Nam. Tại buổi họp ngày 9 tháng Tư, các cố vấn cao cấp của Tổng Thống Lyndon B. Johnson (tức là các vị Tổng Trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, Giám Đốc CIA –Central Intelligence Agency, Cơ Quan Trung Ương Tình Báo của Hoa Kỳ–, và Tham Mưu Trưởng Liên Quân) quyết định giao cho các cá nhân sau đây thực hiện một số báo cáo như sau: 1) Ông George Carver, phân tích gia cao cấp của CIA,-về sau trở thành Phụ Tá Giám Đốc CIA Đặc Trách về Việt Nam, gọi tắt là SAVA (Special Assistant for Vietnam Affairs)-viết một báo cáo cho Giải Pháp A, giữ nguyên hiện trạng; 2) Ông Leonard Unger, Phụ Tá của Ông William Bundy, Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Đông Á và Thái Bình Dương, viết một báo cáo cho Giải Pháp B-O, giữ nguyên hiện trạng nhưng tìm cách thương thuyết với lập trường lạc quan (mẫu tự O là viết tắt cho chữ Optimistic= Lạc quan); 3) Ông John T. McNaughton, Thứ Trưởng Quốc Phòng Đặc Trách An Ninh Quốc Tế, viết một báo cáo cho Giải Pháp B-P, giữ nguyên hiện trạng nhưng tìm cách thương thuyết với lập trường bi quan (mẫu tự P là viết tắt cho chữ Pessimistic = Bi quan); và 4) Ông George Ball, Thứ Trưởng Ngoại Giao, viết một báo cáo cho Giải Pháp C, rút ra khỏi Việt Nam. Cả 4 báo cáo đều phải dựa trên tiền đề là chính phủ Hoa Kỳ chỉ tiếp tục ủng hộ VNCH với điều kiện là các phe phái tại Miền Nam phải đoàn kết lại và hoạt động có hiệu năng cao. Một Nhóm Công Tác được thiết lập dưới sự chủ trì của ông George Ball để thảo luận về giá trị của các báo cáo nầy. Sau hai tuần thảo luận, 4 bản báo cáo đó được ông William Bundy đúc kết lại thành một báo cáo mang tên “Basic Choices in Vietnam = Những Lựa Chọn Căn Bản Tại Việt Nam” và được đệ trình để thảo luận tại buổi họp ngày 25-4 giữa Tổng Thống Johnson và các vị cố vấn cao cấp của ông.
Báo cáo đúc kết nầy cứu xét và đánh giá 3 giải pháp: 1) Giải Pháp A: tiếp tục chính sách đang thực hiện, với hy vọng là khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời; 2) Giải Pháp B: tiếp tục gần giống như hiện trạng, có lẻ giảm bớt đi phần nào mức độ mang quân Mỹ vào Việt Nam, nhưng tích cực hơn trong việc thúc đẩy chính phủ VNCH mở những cuộc tiếp xúc với các thành phần trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam; các cuộc tiếp xúc nầy có thể bắt đầu bằng việc chính phủ VNCH công khai kêu gọi thương thuyết hoặc là những thăm dò trong bí mật; sau khi đã nắm được những điểm then chốt trong lập trường của Mặt Trận, chính phủ Hoa Kỳ sẽ quyết định hoặc thúc đẩy chính phủ VNCH tiếp tục việc thương thuyết hay ủng hộ chính phủ VNCH trong việc gạt bỏ những đòi hỏi quá đáng của phe Cộng sản; 3) Giải Pháp C: quyết định rằng bây giờ những cơ may để giúp mang lại một chính quyền không Cộng sản tại Miền Nam đã giảm bớt đến mức độ mà, trên toàn bộ, nổ lực của Hoa Kỳ không còn đáng duy trì nữa; điều nầy có nghĩa là phải chuẩn bị, để khi đến thời điểm thích hợp, có thể tiến hành việc rút quân. Báo cáo nầy được đệ trình với một văn thư mở đầu của Ngoại Trưởng Dean Rusk, trong đó ông khuyến cáo nên chọn Giải Pháp A. Tổng Thống Johnson đồng ý với khuyến cáo nầy. Vào đầu tháng Năm, Đại sứ Lodge được triệu hồi về Hoa Thịnh Đốn để tham khảo. Ngày 2 tháng 5, ông Leonard Unger soạn thảo một văn thư liệt kê những vấn đề cần được thảo luận giữa Thứ Trưởng Ngoại Giao William Bundy và Đại sứ Lodge. Về vấn đề cuộc bầu cử QHLH, văn thư ghi rõ là Tổng Thống Johnson muốn là Đại sứ Lodge phải nói cho các nhà lãnh đạo VNCH rõ là họ phải thực hiện cho bằng được lời cam kết nầy, nếu không việc viện trợ của Hoa Kỳ cho VNCH sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Về vấn đề chính phủ hiện nay của VNCH (tức Nội Các Chiến Tranh của Tướng Kỳ), cách giải quyết tốt nhứt là chính phủ nầy nên từ chức và giao lại quyền hành cho QHLH khi cơ cấu nầy đã được dân chúng bầu ra xong. QHLH sẽ có toàn quyền hoặc bỏ phiếu tín nhiệm và giữ lại chính phủ hiện nay hay là chọn ra một chính phủ mới. Lập trường nầy hoàn toàn phù hợp với việc chính quyền hiện nay đã đồng ý thực hiện các khuyến cáo khi Đại Hội Chính Trị Toàn Quốc kết thúc hồi giữa tháng Tư.
Giải quyết cuộc khủng hoảng
Ngày 22 tháng Tư, để thi hành Sắc Luật 14/66 mà Tướng Thiệu đã công bố khi ông đến chủ tọa lễ bế mạc Đại Hội Chính Trị Toàn Quốc, UBHPTƯ triệu tập một ủy ban gồm 48 người với nhiệm vụ soạn thảo luật bầu cử QHLH. Hai ngày sau, ủy ban nầy đề nghị thành lập một hội đồng để soạn thảo hiến pháp và theo dõi các cuộc bầu cử sắp tới.
Giữa lúc mọi việc đang diển tiến tốt đẹp, ngày 5 tháng Sáu, tại buổi lễ khánh thành căn cứ Không Quân mới tại Bình Thủy, Cần Thơ, Tướng Kỳ tuyên bố là chính phủ của ông sẽ ở lại một năm nữa cho đến khi nào tất cả các cơ cấu của chính quyền do hiến pháp mới quy định được thiết lập xong. Chính phủ Hoa kỳ bị bất ngờ với lời tuyên bố nầy vì không được tham khảo trước; họ không thích nhưng quyết định không can thiệp vào việc nầy. Ngay lập tức sau lời tuyên bố nầy của Tướng Kỳ, phe Phật Giáo và phong trào tranh đấu tại Miền Trung kêu gọi biểu tình, và tố cáo chính phủ đã nuốt lời hứa.
Không giống như các lần trước, lần nầy cả Tướng Kỳ và UBLĐQG đều quyết định không nhượng bộ nữa. Ngày 15-5, Tướng Thiệu, Chủ Tịch UBLĐQG, thông báo là ông đã ra lệnh gởi quân ra Đà Nẳng để lập lại trật tự. Một lần nữa, Tướng Kỳ lại đích thân ra Đà Nẳng với Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan (vừa được bổ kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia thay thế Đại Tá Phạm Văn Liễu vào ngày 22-04-1966) để chỉ huy cuộc hành quân tái chiếm Đà Nẳng với 5 tiểu đoàn TQLC. Nhờ yếu tố bất ngờ, các tiểu đoàn TQLC đã nhanh chóng chiềm giữ được Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I, đài phát thanh, và Chùa Phỗ Đà, nơi đặt bộ chỉ huy của phong trào tranh đấu. Đến tối thì các lực lượng của chính phủ đã kiểm soát được thị xã Đà Nẳng và lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng được ban hành. Thượng Tọa Trí Quang gởi điện văn yêu cầu Tổng Thống Johnson can thiệp. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gởi công điện trả lời rằng chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm đến tình hình tại Đà Nẳng và hứa rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ cố gắng tối đa để thuyết phục hai phe giải quyết những bất đồng một cách êm đẹp để tránh đổ máu. Trung Tướng Tôn Thất Đính, tân Tư Lệnh Quân Đoàn I, phản đối việc sử dụng võ lực của chính quyền trung ương và được thay thế bởi Thiếu Tướng Huỳnh Văn Cao, cựu Tư Lệnh Vùng 4 của chế độ Ngô Đình Diệm và cựu đảng viên Cần Lao. Việc chính quyền Sài Gòn bổ nhiệm Tướng Cao làm Tư Lệnh Vùng I, nơi mà đa số dân chúng chịu ảnh hưởng của Phật Giáo, có ác cảm rất nặng đối với chế độ nhà Ngô và đảng Cần Lao, không khác gì hành động đổ dầu vào lửa. Phong trào đấu tranh của Phật Giáo nổ bùng lên dữ dội. Việc đổ máu không còn có thể tránh được nữa. Ngày 17-5, khi Tướng Cao từ Đà Nẳng ra Huế, ông bị phản đối bằng một cuộc biểu tình rất đông người do phong trào tranh đấu tổ chức. Phải khó khăn lắm ông mới thoát ra khỏi vòng vây của đám đông đó để chạy vào sân bay trực thăng Tây Lộc trong Thành Nội. Khi chiếc trực thăng, do quân đội Mỹ cung cấp để đưa ông trở về Đà Nẳng, vừa cất cánh, một sĩ quan thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh, Trung Úy Nguyễn Đại Thức, từ trong đám biểu tình, rút súng lục ra bắn ông. May mắn cho Tướng Cao, ông không bị trúng đạn, nhưng người xạ thủ Mỹ trên trực thăng đã bắn trả và Trung Úy Thức chết ngay tại chổ. Vài ngày sau, phong trào tranh đấu thành lập một chiến đoàn gồm các quân nhân Phật tử của Sư Đoàn 1 Bộ Binh và gọi là Chiến đoàn Nguyễn Đại Thức.
Sau vụ nổ súng nầy, Tướng Cao xin tỵ nạn tại Bộ Chỉ Huy của Sư Đoàn 3 TQLC Hoa Kỳ dưới quyền Tư Lệnh của Trung Tướng Lewis Walt và xin từ chức Tư Lệnh Quân Đoàn I. Ngày 20-5, Thiếu Tướng Trần Thanh Phong được cử thay thế ông. Cùng ngày, một cuộc chạm súng dữ dội đã xảy ra giữa các đơn vị TQLC và phe tranh đấu tại Chùa Tỉnh Hội, gây nhiều thương vong cho cả hai bên. Vào ngày 23-5, sau khi phe tranh đấu đầu hàng tại Chùa Tỉnh Hội, TQLC đã tịch thu được hàng ngàn súng và khám phá ra 30 xác chết đã xình thối. Hai lãnh tụ của phong trào tranh đấu tại Đà Nẳng, Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, thị Trưởng Đà Nẳng, và Đại Tá Đàm Quang Yêu, Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Quảng Đà, bị bắt và giải vào Sài Gòn. Hàng trăm sĩ quan và binh sĩ đã bỏ súng ra đầu hàng và tất cả đều được chính quyền ân xá.
Thượng Tọa Trí Quang lại kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ can thiệp, nhưng lần nầy chính phủ Hoa Kỳ lờ đi, không trả lời trực tiếp cho Thượng Tọa nữa. Tuy nhiên, trong một công điện của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gởi cho Tòa Đại sứ tại Sài Gòn, Đại sứ Lodge (vừa trở lại Sài Gòn) được chỉ thị phải báo cho Tướng Kỳ biết các điểm sau đây: 1) Chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm về tình hình tại VNCH; 2) Chính phủ Hoa Kỳ khuyến cáo chính phủ VNCH nên tìm cách thỏa hiệp với nhũng người chống đối để chấm dứt các cuộc biểu tình và những cuộc đụng độ đổ máu, và phải thực hiện cho bằng được cuộc bầu cử QHLH; 3) Tướng Kỳ nên có buổi họp với Tướng Thi và các tướng ly khai (Tướng Tôn Thất Đính và và Tướng Phan Xuân Nhuận) để đạt đến thỏa hiệp.
Ngày 31-5, một phái đoàn 6 người của Viện Hóa Đạo do Thượng Tọa Tâm Châu cầm đầu đã họp với 6 thành viên của UBLĐQG tại Dinh Gia Long. Ngày hôm sau, UBLĐQG thông báo sẽ nới rộng thành phần bằng cách mời thêm nhân vật dân sự tham gia, đồng thời sẽ thành lập một Hội Đồng Quân Dân để cố vấn cho UBHPTƯ. Phe cứng rắn trong phong trào tranh đấu, dưới ảnh hưởng của Thượng Tọa Trí Quang, lập tức phản đối lập trường ôn hòa của Thượng Tọa Tâm Châu. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự chia rẽ trong khối Phật Giáo mà sau nầy sẽ đưa đến việc phân chia Phật Giáo thành hai phe: phe Ấn Quang (do Thượng Tọa Trí Quang lãnh đạo) va phe Việt Nam Quốc Tự (do Thượng Tọa Tâm Châu lãnh đạo). Một số Phật tử đã bị phe cứng rắn trong phong trào tranh đấu xúi dục thực hiện một loạt những vụ tự thiêu để làm áp lực với chính phủ: ngày 3-6, một ni cô trẻ tên Bảo Luân tại Sài Gòn; ngày 4-6, một tăng sinh 15 tuổi ở Quảng Trị; ngày 17-6, một nữ Phật tử tên Đỗ Thị Ngọc tại Viện Hóa Đạo; ngày 18-6, một nữ Phật tử tên Đào Thị Tuyết cũng tại Viện Hóa Đạo. Tuy nhiên, những vụ tự thiêu nầy hoàn toàn không gây được ảnh hưởng gì cả đối với chính sách cứng rắn của chính phủ đối với phong trào tranh đấu tại Miền Trung.
Trong thời gian nầy, Chuẩn Tướng Phan Xuân Nhuận, Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh, thay đổi lập trường, quay lại cộng tác với các lực lượng của chính phủ, và rút Bộ Chỉ Huy của ông ra khỏi Huế vào ngày 30-5. Ngày 31-5, Thiếu Tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh, được bổ nhiệm Tư Lệnh Vùng I thay cho Thiếu Tướng Trần Thanh Phong. Lực lượng của chính phủ, sau khi đã kiểm soát xong hoàn toàn Đà Nẳng, bắt đầu tiến ra Huế. Ngày 5-6, một lực lượng khoảng 3.000 quân của chính phủ đã đến Huế. Ngày 7-6, 3 tiểu đoàn TQLC và Nhảy Dù được không vận bằng trực thăng đến phi trường Phú Bài và chiếm giữ các vị trí cách Huế độ 8 km. Huế bây giờ đã trở thành một thành phố bỏ ngỏ, không có lực lượng nào của phe tranh đấu bảo vệ nữa cả. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng nầy, để ngăn chận quân chính phủ, vào ngày 6-6, Thượng Tọa Trí Quang ra lệnh cho Phật tử mang tất cả các bàn thờ Phật từ trong các chùa và tư gia ra đặt ngoài đường. Lệnh nầy được các đoàn viên của Đoàn Sinh Viên Học Sinh Quyết Tử thi hành triệt để. Họ đến từng nhà dân và ép buộc dân phải mang bàn thờ Phật ra đường. Kết quả của cái lệnh cực đoan nầy của Thượng Tọa Trí Quang, là tất cả đường phố trong các quận của thành phố Huế cũng như trên các ngả đường tiến vào thành phố Huế đều bị cản trở lưu thông bằng những bàn thờ Phật. Ngày 8-6, Thượng Tọa Trí Quang quyết định tuyệt thực vô hạn định.
Vì các binh sĩ trong các lực lượng chính phủ từ chối không đụng vào các bàn thờ Phật nầy, Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan phải sử dụng Biệt Đoàn 222 Cảnh Sát Dã Chiến, được không vận từ Sài Gòn ra Huế, để dẹp các bàn thờ trên các con đường của thành phố Huế. Chuẩn Tướng Phan Xuân Nhuận ra trình diện và được đưa vào Sài Gòn để chờ ra xét xử truớc Hội Đồng Kỷ Luật Đặc Biệt của QLVNCH. Đại Tá Ngô Quang Trưởng được bổ nhiệm thay ông làm Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh. Ngày 20-6, Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi cũng bị bắt tại tư gia ở Huế và cũng được dưa vào Sài Gòn chờ xét xử như Chuẩn Tướng Nhuận. Ngày 21-6, Thượng Tọa Trí Quang cũng được quân chính phủ đưa vào Sài Gòn, với lý do là để giúp Thượng Tọa phục hồi sức khoẻ sau khi tuyệt thực nhiều ngày. Thương Tọa được đưa vào bệnh viện tư của Bác sĩ Nguyễn Duy Tài trên đường Duy Tân, bên ngoài có binh sĩ canh gát. Trong những ngày kế tiếp, trên 1.000 binh sĩ đủ các cấp, trước kia đã theo phong trào tranh đấu, ra trình diện với các lực lượng chính phủ; một số được chở bằng phi cơ vào Sài Gòn để giam giữ tại Nha An Ninh Quân Đội; số còn lại được đưa ra giam giữ tại đảo Phú Quốc. Hơn 2.000 người thuộc thành phần dân sự bị giam giữ để điều tra; một số được trả tự do, số còn lại bị đưa ra toà xử về tội phá rối trị an theo bộ Hình Luật. Một số lãnh tụ của phong trào tranh đấu, phần lớn là giáo sư và sinh viên, được Mật Trận Giải Phóng Miền Nam tiếp xúc, và giúp đở cho trốn khỏi Huế để gia nhập Mặt Trận (người địa phương gọi chung hành động nầy của họ bằng danh từ “nhảy núi”); chính những người nầy đã trở lại Huế cùng với quân của Mặt Trận trong vụ Tết Mậu Thân 1968
Kết Luận
Vào đầu tháng 7-1966, Hội Đồng Kỷ Luật Đặc Biệt của QLVNCH đã nhóm họp hai ngày liên tiếp (8 và 9 tháng 7) để xét các trường hợp của các vị tướng dính líu vào vụ Biến Động Miền Trung. Các vị tướng nầy là: Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, Trung Tướng Tôn Thất Đính, Thiếu Tướng Huỳnh Văn Cao, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chuân, và Chuẩn Tướng Phan Xuân Nhuận. Vào cuối ngày thứ nhì bản án được tuyên bố như sau cho tất cả: phạt 60 ngày trọng cấm và cho ra khỏi quân đội bằng giải ngũ hoặc về hưu. Riêng Chuẩn Tướng Phan Xuân Nhuận còn bị lột lon tướng và giáng xuống cấp Đại Tá. Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi được lệnh phải rời khỏi Việt Nam. Ông và hai người con trai rời Việt Nam sang Hoa Kỳ vào ngày 31-7-1966.
Cuộc Biến Động Miền Trung vào mùa Hè năm 1966 chấm dứt với hai hậu quả rất quan trọng: 1) Chấm dứt thời kỳ chế ngự chính trường VNCH của Phật Giáo sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ; 2) Mở đầu cho thời kỳ dẫn đến sự thành lập nền Đệ Nhị Cộng Hòa.
Lâm Vĩnh Thế (cựu SV ĐHSPSG, ban Sử Địa, 1960-1963)
submitted by T-NNguyen to T_NNguyen [link] [comments]


2023.06.03 14:59 IndieFlea End of Month Minor League updates - IndieFlea's Mid-Season Prospect Rankings (Part 3)

Hey all, this is Part 3 of my Mid-Season Prospect Rankings. Part 1 is here.. Part 2 is here.
All stats are as of June 2 unless noted otherwise. Sidenote, it's weird that even stats from the past few days are changing my internal rankings, for instance Grant Anderson excelling again is really forcing my hand to squeeze him in the 50, Cam Cauley is just heating up offensively this week, forcing Top 30 consideration, and Larson Kindreich is continuing to struggle, all while still in Hickory about to turn 25 (not a good combo). Might have to a quick reordering when I'm done here.
Rankings 25-11
That’s it for Part 3! I’ll get Part 4 complete tomorrow, where you’ll see a lot of the familiar prospects. Thanks for reading!
submitted by IndieFlea to TexasRangers [link] [comments]


2023.06.03 14:52 OLDMANGARRY_ Do i save up gems or use them on bwtd?

Do i save up gems or use them on bwtd?
i have 3k gems and not really sure what to do with them
submitted by OLDMANGARRY_ to Injustice2MobileGame [link] [comments]


2023.06.03 14:28 weepingnymph 4th great-grandfather’s French ancestry

4th great-grandfather’s French ancestry
I don’t know if this is the right sub for this but I figured I would try. As the title suggests, I have a great-grandfather who was born in France, specifically in the province of Lorraine in 1839. Here is a biography about him that gives some info. I am stumped first on his mother, who is said to come with him, but I don’t see her on any census or anywhere for that matter even though she was a landowner. My great-grandfather also had two sisters, but I have yet to find them either. There is some info on his father and grandfather, but that is where the info ends. I know this is a lot of stuff to take in, but if I could get any help or possible info. about his family or where I should look. Any help would be appreciated, thank you 😊
submitted by weepingnymph to AncestryDNA [link] [comments]


2023.06.03 14:09 DishevelledDeccas The Poverty of Christian Voluntarism

(Pun intended)
*** Effort Post ***
Whenever the topic of socialism or welfare comes up in Christian circles, the notion of Christian voluntarism is quick to follow. What is this Christian voluntarism? It is the idea that national welfare should be based on voluntary charity by the church, not the state. This idea seems to have influence in George Bush’s Compassionate Conservatism, and also to a lesser degree in David Cameron’s Big Society.
Two defenses of the concept are in “The Tragedy of American Compassion” by Marvin Olasky, and “Christian Charity vs Government Welfare” by Thomas Johnson[1]. In truth, elements of the idea itself has subtlety become accepted by a very many Christians, and is present in general Christian apologetics on economics (see bibliography). It must be noted that the proponents of the idea rarely embrace the term Christian Voluntarism[2], which seems to be rather a function of how generally accepted and non-sequitur the idea seems to be.
The theology behind Christian Voluntarism
Sadly, many of the texts linked do not have a strong theological basis; they are largely historical defenses for the idea (See Olasky 2008 and Johnson 1970). Thus, a strongman of their theology must rely on those aforementioned Christian apologetic sources rather substantially (see bibliography). Also, thanks to u/Laojac who provided a strongman here.
Christian voluntarism is fundamentally reliant on the charity practiced by the early Christian Church. We know that people in the church shared their property with each other and cared for each other; Acts 2:44-45, Acts 4:32-37. We know they were commanded to care for their families, alongside the poor, and that there were fundraising efforts to send money over to people in need in the church (1 Tim 5:3,8, Galatians 2:10, Hebrews 13:2-3, 2 Corinthians 8-9). Christian Voluntarism takes this model for charity and attempts to nationalize it is a welfare system, for charity. It uses a few methods to support this.
First, it argues that bible tells us that giving should be voluntary. 2 Corinthians 8-9, and especially 2 Corinthians 9:7, exhort voluntary charity, not done under compulsion. Ergo, the state should not require taxation to fund welfare. Whilst the online tracts do not go much further than this, there is an interesting way that this can be extrapolated further. The particular significance of this verse, interestingly enough, is it is one of the key verses to refute the requirement of tithing. Tithing existed under the wholistic economic system of the old testament that did have many rather radical economic policies; the sabbatical year and the year of jubilee, etc. So to call in this verse against the requirement of taxation does provide a rather big challenge; this new idea of caring in the new testament is not a system of governance, like in the old testament, with taxes and regulations. It is a system guided by the holy spirit, whereby people voluntarily care for those around them. The requirement for people to care for families in 1 timothy 5 would definitely fall into this.
Second, it fundamentally ties welfare to work. To quote 2 Thessalonians 3:10 - “those who do not work shall not eat”. This can be taken in the more obvious sense of “there is no such thing as a free lunch” – people need to work to provide for a living, but for the Christian voluntarists, it is taken as a command of a mutual obligation – those who do not try to work shall not get welfare. (Olasky 2008, p 9-10). Unsurprisingly, this is where ideas of “deserving” and “undeserving poor” come from worthy (Olasky 2008, p 11-12). This also forms what welfare should look like – Welfare has a purpose to help people make a living for themselves (Olasky 2008, p 25, 29). But specifically, in practice it also means that those who don’t want to work should be excluded from welfare (Olasky 2008, p 12, 29, 228). Christian voluntarist tracts argue further that welfare itself is corrupting in that it enables backwardness and degeneracy to exist, encouraging laziness and the breakdown of families (for example, Olasky 2008, p xi -xvii, 222).
Third, supporting this is the argument that Biblical notions of property are explicitly in favor of Liberal private property. This is the belief that the owner of property, can do whatever they want with their property. This starts with an appeal to Exodus 20:15,17 as examples of OT Justifications for private property. It points to the various points in the bible that recognize private ownership. To reference a few; Genesis 4:4, Micah 4:4, Acts 5:4. A very notable verse is Mathew 20:15; “Don’t I have the right to do what I want with my own money?” – taking this statement at face value would suggest Jesus is very much in favour of liberal private property rights. The whole conclusion of this that people have the right to do with their property what they want. The most immediate implication is the government cannot seize property - This is used against the threat of state socialism.
The Problems with this theology
Of course, we need to recognize that the Bible doesn’t tell Christians to take over the state and implement a welfare state. The fact is that the bible doesn’t prescribe a structure for economic justice in the broader national community. But similarly, this means the bible doesn’t prescribe the Church as being the welfare system of the broader national community. There is a legitimate question about how to pursuing economic justice in light of biblical commands and examples, and the description of the New Testament church (Acts 2:42-47, Acts 4:34-35) exists to show us what economic justice should look like in Christian communities specifically. However, it is a significant stretch to argue that this decentralised system of churches providing welfare is what the bible prescribes as the only legitimate national welfare system.
NT Christian communities were not set up to be a welfare system for the Roman state. They were examples of model Christian communities that we can look to guide us in holy living. They did exist as an alternate perception of economic justice to Old Testament Israel’s state-embedded system, certainly. However, this alternative state was for a few reasons; First Old Testament Israel was a sacrificial system, one that was no longer needed after Christ’s death and resurrection (Heb 10:1-18). Second, Old Testament Israel was a theocratic state, that would make a people for God who would be outwardly different from all around them (Deut 28:9-10). However, Christ did not come to establish a kingdom of this world (John 18:36), instead a people who would follow him due to their changed heart (John 18:36, John 3:5-8). The nullification of the theocratic state of Israel was not a rejection of the state’s interference in economic policy. Rather, it was a recognition that the theocratic state had fulfilled its soteriological and eschatological purpose.
With this context out of the way, we can refute the specific justifications of the voluntarists; The first, 2 Corinthians 9:7, which tells us that giving should be voluntary, not under compulsion, was in a specific letter given to a specific community responding to a crisis at the time. To transform it into a condemnation of state taxation for welfare is a substantial stretch. Paul made clear that it was also a test; he would not command this church to give charity but wanted to know the sincerity of their love, by comparing how much they gave compared to other churches (2 Corinthians 8:8-9).
He was not laying down a law about the state. Nothing in the passage suggests that the state cannot provide welfare. Nothing in the passage suggests that the state cannot demand taxation. Indeed, bible does not reject compulsion in terms of taxation as Christians are exhorted to pay their taxes (Mark 12:13-17; Rom 13:6-7). Contextually, the Christian Voluntarist must also grapple with the absence of a condemnation of the grain dole of Rome, both within this passage and within the broader New Testament. Now, one could argue that if the state gets involved in welfare then the sincerity of Christian love has failed – but that is a very different argument, an argument that needs to grapple with both the fallen nature of humanity, and the social implications of democracy. Nevertheless, the passage at hand does not refute state taxation or state provision of welfare.
Moving to the second justification – that, welfare should be tied to work. This specific passage, 2 Thessalonians 3:10, occurs within a context where there are believers who are “idle and disruptive” (v 6, 11) and who are “not busy; they are busybodies”. They are commanded to settle down and eat (v 12). To use this passage to encourage Christians to work is good. It is not the purpose of the passage to be used for a model of how a welfare state works. Unlike 2 Cor 9:7, which is deliberately misused by Christians to deny welfare to others – this passage can be used to form a welfare state system. Like Acts 4:32 for the Socialists, and 1 Corinthians 14:12-26 for the Corporatists, 2 Thessalonians 3:10 seems quite able to be derived to justify a political policy. However, to declare that 2 Thessalonians 3:10 necessitates a policy program on welfare is misguided – it was a teaching for a particular church at a particular time. The practical considerations of this particular section will get further treatment further on.
The final argument that the bible prescribes liberal private property. This argument has lies that it conceals in truths. Fundamentally, the bible does recognize property rights. It recognizes that we can own property and have liberty in using that property. However, the bible also recognizes two other things; First, that we are not the absolute owners of that property. God is the absolute owner of everything, not humanity (1 Cor 10:26; Psalm 24:1; Deut 10:14). The second is that any property we have, we steward for God; we are not allowed to use property for whatever purpose we deem fit. The OT system has a variety of restrictions on how we can use property, much of which existed for economic justice. There were prohibitions on taking interest (Leviticus 26:36-37); Gleaning laws that mean restricted the amount of produce farmers could get from their own harvest, requiring they leave some to the poor (Lev 19:9-10; Deut 24:19-21). Furthermore, there are the radical redistribution policies with the Sabbatical year and year of jubilee (Leviticus 25:1-7, 8-55). The commandment to not steal was situated within these verses about responsibilities, something noted by Both Catholics and Reformed Christians (See the Catholic Catechism, Westminster Larger Catechism and Heidelberg Catechism). The New Testament similar has a variety of commands about how to use property; (Luke 6:30, 1 John 3:17, 1 Tim 5:8, 6:17-18).
There is one verse that falls outside of the above explanation; Mathew 20:15 – “Don’t I have the right to do what I want with my own money?”. The context of the verse is that Jesus is teaching a parable. In the parable, the vineyard owner pays all his workers the same amount, no matter what they work. Parables have single purposes – the purpose of this parable is that it doesn’t matter however late you sign up to the gospel, you will still be saved. It is not a parable with prescriptions on wage payments. It is not a parable with prescriptions on private property.
Fundamentally, there is no biblical prescription against the state establishment of a welfare state. This, in itself, does not disqualify Christian voluntarism as an idea; rather it means that advocating Christian voluntarism requires making a different argument – that the Christian voluntarist form of welfare is the best form of welfare.
The Economics of a Christian Voluntarist welfare state
Gøsta Esping-Andersen’s seminal work “The Three Worlds of welfare Capitalism”, divides welfare states into three ideal types; “Liberal”, “Conservative” and “Social Democratic”. Of these, Christian Voluntarism is closest to the “Liberal” ideal type which is found in the US, Australia, New Zealand and Canada. A liberal welfare state is one that aims to encourage the pursuit of employment, and so the state will provide as little as possible (Esping-Andersen 1990, p. 42). Means testing and mutual obligation is often used to minimize the states ways to welfare provision. Those who cannot rely on government support must rely on charity (Esping-Andersen 1990, p. 26-27).
Christian Voluntarism is essentially a Christian defense for the “Liberal” welfare state. However it does far more, because in practice it would mean the undermining of the liberal welfare state. The Christian voluntarist would tear down the last vestiges of a state led system so that people instead rely on Charity. They would attempt to further liberalize an already liberal system. The practical implications of this are that even a state led system that incorporates the principles of the “deserving and undeserving” poor, alongside the mutual obligations of “those who don’t work don’t eat”, are too much for the Christian Voluntarist.
This system fails both quantitatively and qualitatively. It fails quantitatively because a welfare state based on charity cannot support the entire population. Welfare encompasses old age, unemployment, workplace injuries, permanent disabilities and more. The amount of money needed to organise such a welfare system is unachievable by charities (Green 2017). Reviews of “The Tragedy of American compassion” point out that the historical charitable system championed did not provide welfare for all – it was very geographically dependent (Hammack, 1996, p 261-262).
This system also fails qualitatively. One would think that a Christian voluntarist would see that charity and welfare are symptoms of economic greater problems, and addressing those greater problems would reduce the burdens on charity.[3] But Christian Voluntarists don’t address the issues which lead people to need charity. Unaffordable healthcare and involuntary unemployment are two clear examples of structural economic problems; the former due to the various oligopolies that exist throughout the healthcare system, which is unsurprising given it is a market with high start-up costs, and the latter often due a deficiency in demand. The solutions to these factors require substantial economic reform by means of regulation and government spending, which is antithetical to the Christian Voluntarist ideal. Christian voluntarists are not advocating for these solutions to reduce the burden on charities.
Two further addendums need to be added to this analysis. The first is that there are flaws with regards to the policy derivatives of 2 Thessalonians 3:10. The idea of an undeserving poor has lead to many problems – for example this group has historically included beggars and criminals (Schmalz 2017). The definition of who is undeserving will inevitably both include and exclude people who may need help. Olasky, for example, includes Alcoholics and Drug Addicts as part of his ‘undeserving poor’ (p. 227-228), when, in truth, these groups could quite easily be seen as the most needing of support – albeit in a more compressive form then mere cash handout. The principle of mutual obligations behind this need to be thought through. Interestingly enough, the gleaning system in the OT seems to be a system that follows this idea; welfare is there, but people have to work to get it. This principles behind this are also evident in a full employment policy in the modern era. However, today’s governments generally prefer of “mutual obligations” for welfare, or forms of workfare instead. In the context where workers outnumber jobs these programs essentially act as punitive “full employment policy”.
The second is the Christian voluntarist claim that any welfare system should be orientated towards public morality alongside economic justice. This is a fair claim, and frankly welfare systems must be cautiously constructed with consideration of economic justice, and also the moral fabric of society. Here the example of the ideal type of the Conservative welfare state (historically found in found in Germany, Belgium and Austria), can be drawn upon. This welfare state, for example, is constructed with the family in mind (Esping-Andersen 1990, p. 27). It also relies largely on decentralised system of welfare provision that incorporate religious providers (Esping-Andersen 1990, p. 27). Even with the focus on the moral fabric of society, other factors must also come into play; The conservative welfare state benefits married couples over singles; what does this mean for the economic situation of single mothers? Such a welfare system needs to counterbalance the social fabric of society with it’s economic needs.
To Conclude
Theologically, the claims of Christian Voluntarism do not stand up; there is not set biblical principle about the state’s involvement in welfare provision. Economically, the Christian Voluntarists fail to appreciate the quantitative size of charitable provision needed to match the welfare state, nor do they deal with the structural issues facing the economy.
Fundamentally, I am not a Christian Socialist. I do not believe that the descriptions of Christian communities in Acts can be described as socialist – I may write another piece like this later on. I’m not coming from a liberal, modernist or progressive Christian perspective. Rather I’m annoyed that Conservative Christians have accepted the claims of liberal economies and tried to make a more liberalized welfare system based on a misguided claim about following the Bible.
[1] The specific defense provided by Johnson is explicitly voluntarist, in that it draws on voluntarism as a philosophy. It is also Pelagian and so should be rejected; “Any Christian who does not openly and vehemently denounce all forms of government welfare, cannot, in truth, call himself a Christian, for government welfare is the antithesis of Christian charity.” - this is clearly heresy.
[2] Indeed, the term only seems to appear in online Christian Forums. However, Academics do describe this idea as voluntarist, and it is a Christian defense of Voluntarism, so terming the idea “Christian Voluntarism” is apt.
[3] This was the approach of the founder of the St Vincent De Paul society, Frederic Ozanam. He was an economics lecturer and argued that charity was insufficient to change the situation – what was needed was a change to the relationship between workers and capital (Moody 1953, p 129).
Bibliography
General:
Green, E., 2017. The Voluntarism Fantasy, Democracy A Journal of Ideas, viewed 22 October 2022, https://democracyjournal.org/magazine/32/the-voluntarism-fantasy/
Konczal, M., 2014. Can Religious Charities Take the Place of the Welfare State?, The Atlantic, viewed 22 October 2022, https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/03/budget-religion/520605/
Schmalz, M., 2017. Taxing the rich to help the poor? Here’s what the Bible says, The conversation, viewed 3 June 3, 2023 https://theconversation.com/taxing-the-rich-to-help-the-poor-heres-what-the-bible-says-88627
Zeiger, H., 2014. The voluntarism fantasy?, Philanthropy Daily, viewed 22 October 2022, https://www.philanthropydaily.com/the-voluntarism-fantasy/
Christian Voluntarism & Compassionate Conservatism:
Olasky, M N, 2008, The Tragedy of American Compassion, Crossway Books, https://archive.org/details/tragedyofamerica0000olas/mode/2up - Olasky provides a specifically Christian Argument.
Johnson, T L, 1970 May 9, “Christian Charity vs Government Welfare”, Human Events,
Accessible: https://fee.org/articles/christian-charity-vs-government-welfare/, https://www.fff.org/explore-freedom/article/christian-charity-government-welfare/ - Johnson also provides a specifically Christian Argument.
Weed D, 1977, The Compassionate Touch, Carol Stream, https://archive.org/details/compassionatetou00wead/mode/2up - Weed provides a secular argument.
Argumentative Sources
Esping-Andersen, GJ, 1990, The Three Worlds of welfare Capitalism, Princeton University Press.
Hammack, DC, 1996, ‘The Tragedy of American Compassion’, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.
Kuyper, A, 2021, On Business and Economics, Lexham Press.
Lee, F.N 1988, Biblical Private Property Versus Socialistic Common Property, EN Tech.J. 3, pp. 16-22, https://creation.com/images/pdfs/tj/j03_1/j03_1_016-022.pdf
Moody, J, 1953, Church and society : Catholic social and political thought and movements, Arts Inc
Christian Apologetics on Economics
Got Questions, 2022, What is Christian Socialism?, Got Questions, viewed 22 October 2022,
https://www.gotquestions.org/Christian-socialism.html
Groothuis D, 2021, CHRISTIANITY AND SOCIALISM: WHAT SHOULD A CHRISTIAN BELIEVE?, Focus on the Family, viewed 22 October 2022, https://www.focusonthefamily.com/church/christianity-and-socialism/
Jeremiah D, 2022, What does the Bible say About Socialism, DavidJeremiah.Blog, viewed 22 October 2022, https://davidjeremiah.blog/what-does-the-bible-say-about-socialism/#:~:text=While%20the%20Bible%20encourages%20generosity,according%20to%20His%20sovereign%20will.
Miller C, 2013a, 2 corinthians 8, communism as an economic system, A little Perspective, viewed 22 October 2022, https://www.alittleperspective.com/2-corinthians-8-communism-as-an-economic-system-2/
Miller C, 2013b, 2 2 corinthians 9, giving cheerfully (communism, part two), A little Perspective, viewed 22 October 2022, https://www.alittleperspective.com/2-corinthians-9-giving-cheerfully-communism-part-two/
Piper, J., 2015. How Should Christians Think About Socialism, Desiring God, viewed 22 October 2022, https://www.desiringgod.org/interviews/how-should-christians-think-about-socialism
Understanding 2012, 2nd Corinthians 8: Charity or Socialism? (Love or Compulsion?), Understanding, viewed 22 October 2022, https://cutpaste.typepad.com/understanding/2012/08/2nd-corinthians-8-charity-or-socialism-love-or-compulsion.html
Hughes G, 2018, Was Jesus a Socialist, When we Understand the Text, viewed 22 October 2022, https://wwutt.com/was-jesus-a-socialist/
TOW Project, 2011, Sharing the Wealth (2 Corinthians 8:13-15), viewed 22 October 2022, https://www.theologyofwork.org/new-testament/2-corinthians/sharing-the-wealth-2-corinthians-813-15
submitted by DishevelledDeccas to Christianity [link] [comments]


2023.06.03 13:26 Longjumping_Tour7613 Ai Generated top 100 Trance list

This is a list top 100 trance songs containing songs that are according to ChatGPT are both popular and or influential.
I have combed through to make sure they are trance for it to be on the list I have used Masterclass definitions of trance.
(Spoiler alert No Lasgo)
Note1: These are not my opinion Note2: There in no particular order Note3: this is not the songs I would have chosen

 1. Energy 52 - Café Del Mar (Three 'N One Remix)
 2. Paul van Dyk - For an Angel
 3. Above & Beyond - Sun & Moon (feat. Richard Bedford)
 4. Armin van Buuren - Communication
 5. Tiësto - Adagio for Strings
 6. Gareth Emery - Concrete Angel (feat. Christina Novelli)
 7. Dash Berlin - Till the Sky Falls Down
 8. Cosmic Gate - Exploration of Space
 9. ATB - 9 PM (Till I Come)
 10. Rui Da Silva Featuring Cassandra - Touch Me (Original 12 inch Mix)
 11. Veracocha - Carte Blanche
 12. Chicane - Saltwater
 13. System F - Out Of The Blue
 14. Markus Schulz - The New World
 15. Aly & Fila - We Control the Sunlight (feat. Jwaydan)
 16. Binary Finary - 1998
 17. OceanLab - Satellite (Above & Beyond Remix)
 18. Above & Beyond - Alone Tonight
 19. Armin van Buuren - In and Out of Love (feat. Sharon den Adel)
 20. Robert Miles - Children
 21. Rank 1 - Airwave
 22. Dash Berlin - Waiting (feat. Emma Hewitt)
 23. Gouryella - Gouryella
 24. BT - Flaming June
 25. Paul van Dyk - Nothing But You (feat. Hemstock & Jennings)
 26. Markus Schulz - Perception
 27. Andy Moor & Ashley Wallbridge - Faces (feat. Meighan Nealon)
 28. Super8 & Tab - Helsinki Scorchin'
 29. Armin van Buuren - Shivers (feat. Susana)
 30. Above & Beyond - Can't Sleep
 31. ATB - Ecstasy
 32. Tiesto - Traffic
 33. Cosmic Gate - Be Your Sound (feat. Emma Hewitt)
 34. Gareth Emery - Long Way Home
 35. Solarstone - Seven Cities
 36. Gaia - Tuvan
 37. Ferry Corsten - Beautiful
 38. Aly & Fila - Lost Language
 39. Paul Oakenfold - Southern Sun
 40. Lange - Drifting Away
 41. Above & Beyond - Thing Called Love (feat. Richard Bedford)
 42. Armin van Buuren - Burned with Desire (feat. Justine Suissa)
 43. Andy Moor - Halcyon
 44. Rank 1 - Awakening
 45. Paul van Dyk - Time of Our Lives (feat. Vega 4)
 46. Chicane - Offshore
 47. Oceanlab - Clear Blue Water (Ferry Corsten Remix)
 48. Aly & Fila - Eye of Horus (Ronski Speed Remix)
 49. System F - Cry
 50. Veracocha - Drafting
 51. Dash Berlin - Never Cry Again
 52. Above & Beyond - Home
 53. Armin van Buuren - Blue Fear
 54. Push - Strange World
 55. Andy Moor - Fake Awake
 56. Paul Oakenfold - Ready Steady Go
 57. Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle
 58. John O'Callaghan - Big Sky (feat. Audrey Gallagher)
 59. Above & Beyond - Sun In Your Eyes
 60. Dash Berlin - Man On The Run (feat. Cerf, Mitiska & Jaren)
 61. Solarstone & Clare Stagg - The Spell (Solarstone Pure Mix)
 62. Andy Moor - Love Again (feat. Betsie Larkin)
 63. Lange - Follow Me (feat. The Morrighan)
 64. Gabriel & Dresden - Arcadia
 65. Armin van Buuren - Serenity (feat. Jan Vayne)
 66. OceanLab - Breaking Ties (Above & Beyond's Analog Heaven Mix)
 67. Kyau & Albert - Are You Fine?
 68. Super8 & Tab - Elektra
 69. Rank 1 - L.E.D. There Be Light
 70. ATB - Don't Stop
 71. Chicane - Autumn Tactics
 72. Giuseppe Ottaviani - Through Your Eyes
 73. Lange - Out Of The Sky (feat. Sarah Howells)
 74. Cosmic Gate - Melt to the Ocean
 75. Above & Beyond - Good for Me (feat. Zoë Johnston)
 76. Armin van Buuren - Fine Without You (feat. Jennifer Rene)
 77. Talamasca - A Frenchman In Mumbai
 78. Delerium feat. Sarah McLachlan - Silence (Tiesto Remix)
 79. Faithless - Insomnia
 80. Darude - Sandstorm
 81. Alice Deejay - Better Off Alone
 82. Astrix - Deep Jungle Walk
 83. DJ Sakin & Friends - Protect Your Mind (Braveheart)
 84. DJ Sammy & Yanou feat. Do - Heaven
 85. Motorcycle - As The Rush Comes
 86. Ian Van Dahl - Castles in the Sky
 87. Three Drives - Greece 2000
 88. Fragma - Toca Me
 89. Filo and Peri feat. Eric Lumiere - Anthem
 90. Sasha - Xpander
 91. Jurgen Vries - The Theme
 92. Gareth Emery feat. Bo Bruce - U
 93. Tiësto - Lethal Industry
 94. Push - Universal Nation
 95. Chicane feat. Bryan Adams - Don't Give Up
 96. Matt Darey feat. Marcella Woods - Beautiful
 97. Lost Witness - Happiness Happening
 98. Love Rush Uk fet. Bryan Adams - Tonight in Babylon
 99. Sash! feat. Tina Cousins - Mysterious Times
 100. Mauro Picotto - Komodo
submitted by Longjumping_Tour7613 to EDM [link] [comments]


2023.06.03 13:04 autobuzzfeedbot 35 Trivia Tidbits About ‘Big’ for Its 35th Anniversary

 1. Hanks Did a Zoltar Bit on ‘The Late Show With Stephen Colbert’
 2. The Trick Marshall Used to Keep the Kid Actors Loose on Set
 3. Marshall Was Worried That Hanks Would Overplay His Part
 4. A Special Floor Piano Was Built Just for the Movie
 5. Perkins Had a Huge Crush on Hanks at the Time
 6. The Origin of the Zoltar Machine
 7. Moscow Recreated the Zoltar Scene 30 Years Later
 8. It Wasn’t Always Funny
 9. There Are Two Indian Remakes
 10. Hanks Did a ‘Big’ Bit While Hosting ‘SNL’
 11. Marshall Tried Her Best to Carefully Navigate the Whole Age Gap Situation
 12. The Studio Suggested That Other Strange Ending
 13. The Piano Scene Was Grueling to Shoot
 14. Marshall Didn’t Originally Want to Do the Movie
 15. Marshall Changed the Ending Kiss
 16. The Trampoline Scene Petrified Perkins
 17. Marshall Added Some of the Iconic Moments in the Movie
 18. For Barry Sonnenfeld, It Was a Nightmare to Make
 19. The Movie Gave Marshall a First Behind Her Name
 20. Moscow Had a Ton of Fun Filming the Movie
 21. The Creator of the Walking Piano Credits the Movie for the Instrument’s Popularity
 22. Jon Lovitz Hurled On-Set
 23. Moscow Had to Make Some Changes to His Physical Appearance
 24. Why Josh Was a Boy and Not a Girl
 25. Spot the Racism
 26. The Piano Scene Almost Didn’t Make It Into the Script
 27. About Hanks’ Funny Walk
 28. The Movie Almost Featured Some Other Big Names
 29. The Year 1988 Was Big on Age-Changing Movie Plots
 30. Hanks and Robert Loggia Insisted on Doing the Piano Scene Themselves
 31. Who Did It Better: Tom Hanks or Vince Vaughn?
 32. John Travolta Really Wanted to Play Adult Josh
 33. ‘Make It Inch’
 34. Hanks Did a Lot of Improvisation During the Party Scene
 35. Colin Hanks Taught His Dad the ‘Shimmy Shimmy Cocoa Pop’ Song
Link to article
submitted by autobuzzfeedbot to buzzfeedbot [link] [comments]


2023.06.03 13:03 JStrategics It passed the senate

Sad new from the Senate. In the early hours HB667 has passed. As seen here is the list of names that voted yes. While this has not been made into law yet it is probably safe to assume that the Governor will sign this in the next few days.
submitted by JStrategics to CTguns [link] [comments]


2023.06.03 11:27 Kotkijet Preview notes for the first juvenile hurdle of the season

I AM NOT A TIPSTER. I AM NEVER A TIPSTER. NOTHING I WRITE IS EVER A TIP. THIS CONTENT IS SOLELY INTENDED TO INFORM, NEVER ADVISE

HEXHAM 3RD JUNE – PREVIEW NOTES

Unless stated, all figures relate to British and Irish juvenile hurdlers since 2004/05
For context, the average strike rate (SR) across all juveniles is 9.54%, winner-runner (WR) 19.55%, improvement rate (IMP) 36.90%, clear round (CR) 96.07%, prize money per race (PMPR) £1107.31

Race History/Stats

Course Info

Ground & Pace

City Of Ruins bg Donald McCain Unraced

Nathaniel (New Approach){7-f}(0.53) 2/1 Devilment 150 2nd Anniversary Hurdle (G1), Aintree 2015

Breeding

Source

Trainer

Summary

Hourless bg Alan King f5-1-0 (49) 57

Time Test (Green Desert){14-c}(1.36) 3/1 Blue Bit 107 1st 2m Handicap Hurdle, Tramore 1997

Breeding

Source

Trainer

Flat Profile

Summary

Indication Rocket bg Rebecca Menzies f9-1-2 (61) 64

Dandy Man (Rip Van Winkle){14-c}(0.71) 3/1 Rocky Wednesday 140 3rd Winning Fair Juvenile Hurdle (G2), Fairyhouse 2011

Breeding

Source

Trainer

Flat Profile

Summary

*Rebecca Menzies is a very capable trainer of juveniles who finds improvement from her charges more often than not; which is very much a positive for a horse who is only a few pounds from the top rated. However, while the damline is sound, the sire and damsire have poor records and stamina around Hexham is not assured.

Uncle Matthew bg Evan Williams f6-1-0 (65) 69

Fast Company (Manduro){13-c}(0.78) 3/1 Scriptwriter 134 5th Holloway’s Handicap Hurdle (G2,133), Ascot 2009

Breeding

Source

Trainer

Flat Profile

Summary

Max Of Stars bf Ollie Pears f4-0-0 (55) 57

Cloth Of Stars (Rock Of Gibraltar){31}(0.67) 3/2 Tiger Roll 174 1st Triumph Hurdle (G1), Cheltenham 2014

Breeding

Source

Trainer

Jockey

Flat Profile

Summary

Waitara chf David Pipe f6-2-1 (30.0/66) TF68

Recoletos (Hernando){1-t}(0.54) 1/2 Theamoi 62.5 1st 3550m 3yo Handicap Hurdle (59.0), Fontainebleau 2022
https://www.equidia.fchevaux/waitara

Breeding

Source

Trainer

Flat Profile

Summary

Strong Prospects

 1. Waitara

Reasonable Prospects

 1. Uncle Matthew
 2. Indication Rocket

Feasible Prospects

 1. City Of Ruins

Moderate Prospects

 1. Hourless
 2. Max Of Stars

Negligible Prospects

.
submitted by Kotkijet to HorseRacingUK [link] [comments]


2023.06.03 11:09 BruteSentiment Daily Minors Quick-Notes 6/2/23 - Villar hits another HR in Sacramento

Daily Minors Quick-Notes 6/2/23 - Villar hits another HR in Sacramento
It was Kyle Harrison day in Sacramento, but David Villar stole the show with a big day at the plate. Plus, Vaun Brown continues to hit well in Double-A as he gets up to speed.

AAA: Sacramento 10, Tacoma 6

Link
https://preview.redd.it/mugv995brr3b1.jpg?width=2496&format=pjpg&auto=webp&s=52359bd25e8d70b4ffcc27e26871002fbafe3007
Sacramento Notes:
 • Kyle Harrison day resulted in another win, thanks most to two big innings. Sacramento scored five in the 2nd inning, with three singles, two walks, and a double. They doubled that, with five runs in the 6th, powered by David Villar’s 3-run home run. Harrison only pitched 3.2 innings, but since he allowed only one run, it put the River Cats and right momentum to win.
 • It was a fine start for Kyle Harrison, as he gave up just one run in 3.2 innings, on four hits, three walks, and a HBP, with five strikeouts. The run came off a home run he allowed in the 2nd inning. It’s the third home run Harrison has allowed in 38 innings this season, with 66 strikeouts against 34 walks.
 • Third baseman David Villar had another big day at the plate. Villar went 3-for-5 with a home run and a double. In 11 games at Sacramento, Villar has a batting line of .295/.392/.616 with two doubles and four home run, with seven walks to 14 strikeouts.
https://twitter.com/RiverCats/status/1664826401843818496?s=20
https://twitter.com/RiverCats/status/1664844731547897858?s=20
 • Tyler Fitzgerald led the team with hits, going 4-for-5 and picked up a stolen base, his 10th at Sacramento. It’s Fitzgeralds first 4-hit game of the season, and jumped his batting average up from .282 to .313 in one game. Fitzgerald now has ten steals in as many attempts in Triple-A, and also had three in as many attempts over 19 games in Double-A before that.
https://twitter.com/RiverCats/status/1664854115220959235?s=20
 • Luis Matos had a down day, going only 2-for-5 with a pair of singles. It’s his fourth straight game with multiple hits, but two hits is the least of all those four games. He’s gone 12-for-21 (.571) over that span, pushing his Sacramento batting average from .313 to .391.
https://twitter.com/RiverCats/status/1664843974886957059?s=20
 • Making a rehab start was Joey Bart, going 1-for-4. It’s Bart’s first game since May 17th in San Francisco, where he was batting .231/.286/.295.
 • Reliever Nick Avila gave up a run in 1.1 innings, on one hit, which of course was a home run. He did get three strikeouts, though. That gives him 23 strikeouts to 14 walks in 28.0 innings at Sacramento.
 • Reliever Cole Waites went 1.1 innings, striking out one while giving up a hit and a walk. That extends his streak without allowing any runs to eight appearances since he was sent back to Sacramento on May 12th.

AA: Richmond 6, Erie 5

Link
https://preview.redd.it/zd680zybrr3b1.jpg?width=2496&format=pjpg&auto=webp&s=61647bee65c6876ccd21f99ff151fe88ed729871
Richmond Notes:
 • Richmond pulled out a walk-off win in this one. The teams went into the final inning tied at five, and with one out in the 9th, Vaun Brown hit a single. He got some help getting to third, taking extra bases on a passed ball and a wild pitch. On third, Marco Luciano was up, and hit a sacrifice fly to knock in the winning run.
https://twitter.com/GoSquirrels/status/1664800658950594561?s=20
 • Vaun Brown was hitting leadoff, and went 3-for-5 with a double. Brown has a batting line of .389/.463/.694 in Richmond, with three doubles, a triple, and two home runs in nine games with the team.
https://twitter.com/GoSquirrels/status/1664782389267054595?s=20
 • Designated hitter Andy Thomas went 2-for-4 with his fifth home run of the season. The two hits were Thomas’ first since hitting his last home run four games ago, on May 28th. He now has five home runs in 40 games, and is halfway to his career-high, which was ten runs in 88 games last season between Eugene and Everett in High-A.
https://twitter.com/GoSquirrels/status/1664782771410051072?s=20
 • Left fielder Carter Williams was 2-for-4 with a double, just his second on the season. Williams has a batting line of .242/.296/.414 on the year, with the two doubles against five home runs in Richmond.
 • Second baseman Jimmy Glowenke had his best game so far in his short stint at Double-A. So far in Richmond, he’s 3-for-11 (.273) with one walks to three strikeouts.
 • Starting pitcher Mason Black gave up three runs on four hits and a walk in 4.0 innings, with four strikeouts. He now has a 5.89 ERA, with 45 strikeouts to 15 walks in 36.2 innings of work.

High-A: Eugene 2, Vancouver 1

Link
https://preview.redd.it/z1nw09ocrr3b1.jpg?width=2496&format=pjpg&auto=webp&s=dc11aa99dd799fcc9045a5012dc3ec75a3f9a06b
Eugene Notes:
 • Eugene pulled out a tight 2-1 game. Edison Mora gave Eugene the initial lead with a solo home run in the 3rd. Vancouver tied it up with a run in the 5th inning, but San Jose took the lead back in the 6th as newcomer Michael Wielansky hit a sacrifice fly for the win.
 • Edison Mora went 1-for-4 and hit his first home run with Eugene. Mora has bounced between San Jose and Eugene this season, and in 13 games at Eugene, he’s only 4-for-42 (.095), but now he has both a home run and a double among those two hits. In 19 games at San Jose, he has four doubles and two home runs while batting .206.
 • Carter Howell was the only Emerald with multiple hits, going 2-for-4 with a strikeout. In four games at Eugene, Howell is now 7-for-17 (.412) with a double and a triple.
 • Grant McCray went 1-for-4 with a strikeout. On the season, he’s got a .237/.350/.409 batting line with 29 walks to 67 strikeouts, and had seven doubles, two triples, and seven home runs.
 • Logan Wyatt went 1-for-2 with two walks. Through 45 games, Wyatt has only 27 walks now, with 46 strikeouts. He’s got a .260/.362/.432 batting line, with eight doubles and seven home runs.
 • The Giants signed Michael Wielansky out of the Atlantic League, where the 26-year old went .320/.400/.660 over 25 games, with five doubles, two triples, and eight home runs. He went 0-for-3 with a sacrifice fly in his first game with Eugene. He las played in the affiliated minors back in 2021, when he played 18 games in the Houston system.
 • Starter John Bertrand went 5.0 innings, giving up just the one run on two hits and a walk, with three strikeouts. In five games at Eugene, Bertrand has a 3.86 ERA, while he had a 2.65 ERA in five relief appearances at San Jose before that.
 • Closer Tyler Myrick had a scoreless outing, giving up a hit while striking out one. Myrick now has a 1.02 ERA after 18 games, and has 16 strikeouts to three walks in 17.2 innings.

Low-A: San Jose 2, Fresno 1

Link
https://preview.redd.it/oxmh3b3err3b1.jpg?width=2496&format=pjpg&auto=webp&s=0040081c076dfba9bdaea6cbb7a744c3c456daa7
San Jose Notes:
 • This game went quick, without any scoring until the 6th inning. The Giants notched their first run with a sacrifice fly in the 6th, while they got a run on a fielder’s choice and error in the 8th to go up 2-0. Fresno picked up a run in the 9th in the worst way to score a run while being behind in the 9th: a run knocked in by a double play. The two outs quickly snuffed out the Fresno rally, and the game ended one batter after.
 • Despite this game being mostly a pitcher’s duel, Diego Velasquez got on base every time he came to the plate, going 1-for-1 with two walks and a HBP. Velasquez now has a batting line of .325/.431/.425 with ten doubles and two home runs, and 24 walks to 32 strikeouts this season.
 • Both of San Jose’s runs were knocked in by Matt Higgins, who went 0-for-3 with a sacrifice fly. Higgins is hitting .291/.377/.483 with nine second basemen, a triple, and six home runs.
https://twitter.com/SJGiants/status/1664838548980396033?s=20
https://twitter.com/SJGiants/status/1664846158664175618?s=20
 • Turner Hill got into his second game, going 1-for-4 with a walk. He’s 2-for-8 (.250) with a double in his first two games with San Jose.
 • Starter Gerelmi Maldonado had a great start, going 4.0 scoreless innings, allowing just two hits with five strikeouts. It was just Maldonado’s second start of the year without allowing any runs. He has a 4.22 ERA, with 37 strikeouts to 23 walks with 32.0 innings.
 • Esmerlin Vinicio had 2.0 scoreless innings, giving up only two hits to four strikeouts. Vinicio now has 24 strikeouts to 18 walks in 27.1 innings , and has a 3.62 ERA and a 1.65 WHIP.
submitted by BruteSentiment to SFGiants [link] [comments]


2023.06.03 09:27 Seema-Jain TAFE 30 DI Orchard Plus Features & Specifications

TAFE (Tractors and Farm Equipment Limited) is a leading manufacturer of agricultural machinery and equipment based in India. With a rich history spanning over six decades, TAFE has established itself as a trusted brand in the agricultural industry, providing innovative and reliable solutions to farmers worldwide. This article will delve into the TAFE 30 DI Orchard Plus Specifications and Features.
About TAFE Tractor:
TAFE was founded in 1960 with the vision of empowering farmers through mechanization. Over the years, the company has grown to become the world's third-largest tractor manufacturer and a key player in the global agricultural machinery market. TAFE's success can be attributed to its emphasis on customer-centricity, quality manufacturing, and continuous innovation.
TAFE offers a diverse range of tractors that cater to the varying needs of farmers. From small-scale farming to large agricultural operations, TAFE tractors are designed to deliver power, performance, and efficiency. The company's product portfolio includes both utility and specialty tractors, ensuring a comprehensive solution for different applications.
One of the notable features of TAFE tractors is their focus on advanced technology. TAFE has collaborated with renowned global brands like Massey Ferguson, AGCO, and Eicher to integrate cutting-edge technologies into its tractors. These technological advancements enhance productivity, fuel efficiency, and operator comfort, enabling farmers to optimize their farming practices and achieve better yields.
TAFE is also committed to sustainable farming practices and environmental conservation. The company promotes the use of precision agriculture techniques and implements eco-friendly manufacturing processes. TAFE tractors are designed to minimize emissions, reduce fuel consumption, and support precision farming practices, thus contributing to sustainable agriculture and minimizing the ecological footprint.
In addition to tractors, TAFE manufactures a wide range of farm equipment and implements such as harvesters, seed drills, plows, cultivators, and more. This equipment complements the tractors and offers comprehensive solutions to farmers for various farming operations, enabling them to increase efficiency and productivity.
Furthermore, TAFE has a robust distribution and service network, ensuring that farmers have easy access to sales, spare parts, and after-sales support. With an extensive presence in India and a global reach across 100 countries, TAFE provides reliable customer service and technical assistance to its customers, ensuring maximum uptime for their machinery.
Tafe 30 DI Orchard Plus Features:
Tafe 30 DI Orchard Plus Specifications:
Conclusion:
The TAFE 30 DI Orchard Plus tractor is a reliable and efficient solution for small-scale farming and orchard applications. With its 30 HP category and powerful 1670 CC engine, it delivers performance and productivity. The tractor's features, such as lifting hydraulic capacity and sliding mesh transmission, enhance its usability. TAFE's focus on advanced technology, sustainability, and a strong distribution network makes it a trusted partner for farmers worldwide.
For additional information about JCB price, John Deere Tractor, and Mahindra Tractors follow khetigaadi.com
submitted by Seema-Jain to u/Seema-Jain [link] [comments]


2023.06.03 08:04 Wonderful-Board-4992 Iowa star Caitlin Clarke to play in pro-am with PGA's Zach Johnson

Iowa star Caitlin Clarke to play in pro-am with PGA's Zach Johnson - Iowa Hawkeyes guard Kaitlin Clark is a self-proclaimed golf fanatic. In July, the nationwide ladies's basketball participant of the yr is ready to take part in John Deere's Professional-Am.Clarke will play in a gaggle that features US Ryder Cup workforce captain and Iowa native Zach Johnson. The USA-Europe Golf
submitted by Wonderful-Board-4992 to u/Wonderful-Board-4992 [link] [comments]


2023.06.03 05:45 cbvv1992 🔥31% Price Drop – $37.68 John Deere Ride On Toys Sit 'N Scoot Activity Tractor!!

submitted by cbvv1992 to DealAndSale [link] [comments]


2023.06.03 05:44 redagony (FS) All Cards Listed Are For Sale !! PM If Interested In Any And Pictures Are Available Upon Request !! Thanks :)

 1. PSA 9 2020 Prizm Draft Picks Joe Burrow Purple Prizm RC (45$)
 2. 2020 Aaron Rodgers Die Cut Prizm (7$)
 3. 2020 Emmitt Smith Die Cut Prizm ($7)
 4. 2019 Josh Jacobs Red Prizm RC (7$)
 5. 2021 Laviska Shenault Jr. Purple ice /225 (7$)
 6. 2011 P&P Chris Johnson Honors /249 (5$)
 7. 2017 Eddie Jackson Pink Mojo /299 (8$)
 8. 2017 XR John Ross III RPA /99 (25$)
 9. 2013 Black Levine Toilolo Auto /199
 10. 2012 Bowman Ahmad Bradshaw Patch (8$)
 11. 2022 Vince Young Green Hyper /175 ($10)
 12. 2022 Aaron Donald Red Disco /50 (20$)
 13. 2022 Saquan Barkley Green Prizm (12$)
 14. 2022 Jamaal Williams Green Prizm (10$)
 15. 2020 R&S Marquise Brown Patch (8$)
 16. 2018 Paxton Lynch/Joey Bosa Face 2 Face Booklet Patch /99 (30$)
 17. 2021 Drew Lock Gold First Down /10 (30$)
 18. 2019 Todd Gurley Luminance Red Parallel /10 (30$)
 19. 2021 Von Miller Yellow Red Prizm /39 (26$)
 20. 2022 Tre McBride Contenders Optic Auto (13$)
 21. 2022 Cooper Kupp Gold Team Orange /149 (6$)
 22. 2009 Ronde Barber NFL Icons /199 (10$)
 23. 2013 Topps Vontaze Burfict Gold /2013 (10$)
 24. 2022 Danny Grey Red Color Match Patch /199 (12$)
 25. 2021 Jeff George Chronicles Auto /75 (11$)
 26. 2015 Topps TJ Yeldon On Card Auto /99 (12$)
 27. 2022 Jonathan Taylor Patch /49 (24$)
 28. 2022 Tyquan Thornton Unbreakable Patch /125 (10$)
 29. 2020 Joshua Kelley Green Scope Prizm /75 (11$)
 30. 2022 Malik Willis Warren Moon Deja Vu Patch (12$)
 31. 2018 Saquan Barkley Sony Michael Round Numbers Insert /99 (15$)
 32. (2) 2012 Tim Tebow Orange Refractor Topps Chrome (8$)
 33. 2022 Lane Johnson Purple Ice Prizm /225 (6$)
submitted by redagony to footballcards [link] [comments]


2023.06.03 05:08 FallenGrain [Mod Permission] - 2023 Grade the Actors: Priyanka Chopra, Neil Nitin Mukesh, and Neha Dhupia

Welcome to Week 23 of 2023 edition of Grade the Actors. In the previous week, we rated Rajkummar Rao, Vaani Kapoor, and Sunny Kaushal as overall performers. Here is how they were placed in the rankings:
Male
Name : Overall grade (Acting ability, Charisma, Looks/attractiveness, Screen presence)
 1. Saif Ali Khan : 8.58 (8.66, 8.33, 8.66, 8.56)
 2. Pankaj Tripathi : 8.37 (9.00, 8.16, 7.66, 8.66)
 3. Vicky Kaushal : 8.09 (8.54, 7.95, 7.75, 8.12)
 4. R Madhavan : 7.93 (8.16, 7.62, 8.20, 7.75)
 5. Dhanush : 7.87 (8.91, 7.50, 6.58, 8.50)
 6. Vijay Sethupathi : 7.80 (8.86, 7.90, 6.00, 8.45)
 7. Nana Patekar : 7.65 (9.12, 7.25, 6.00, 8.25)
 8. Gulshan Devaiah : 7.56 (7.90, 7.27, 7.40, 7.68)
 9. Sanjay Dutt : 7.54 (7.75, 7.41, 6.79, 8.20)
 10. John Abraham : 7.42 (6.38, 7.00, 8.91, 7.41)
 11. Nawazuddin Siddiqui : 7.33 (9.31, 6.91, 4.90, 8.30)
 12. Ayushmann Khurrana : 7.30 (7.86, 7.53, 6.86, 6.93)
 13. Suniel Shetty : 7.28 (7.08, 7.37, 7.12, 7.54)
 14. Diljit Dosanjh : 7.27 (7.41, 7.54, 6.95, 7.16)
 15. Vijay Varma : 7.00 (8.00, 6.62, 6.00, 7.37)
 16. Ranvir Shorey : 6.96 (7.88, 6.50, 5.86, 7.61)
 17. Arjun Rampal : 6.95 (6.20, 7.06, 8.26, 6.26)
 18. Abhay Deol : 6.86 (7.80, 5.70, 6.60, 7.36)
 19. Jaideep Ahlawat : 6.84 (7.77, 6.27, 5.44, 7.88)
 20. Jackie Shroff : 6.84 (6.50, 7.00, 6.43, 7.43)
 21. Vivek Oberoi : 6.77 (7.57, 6.32, 6.50, 6.71)
 22. Kartik Aaryan : 6.70 (5.75, 6.75, 7.32, 7.00)
 23. Rajkummar Rao : 6.60 (8.62, 6.06, 4.50, 7.25)
 24. Arshad Warsi : 6.56 (7.59, 6.57, 5.42, 6.67)
 25. Shreyas Talpade : 6.53 (7.04, 6.40, 6.18, 6.50)
 26. Sonu Sood : 6.43 (6.34, 6.31, 6.86, 6.21)
 27. Riteish Deshmukh : 6.35 (6.81, 6.37, 5.68, 6.56)
 28. Aftab Shivdasani : 5.96 (5.75, 6.00, 6.37, 5.75)
 29. Imran Khan : 5.60 (4.93, 5.63, 6.47, 5.36)
 30. Siddhant Chaturvedi : 5.54 (5.84, 4.85, 5.47, 6.00)
 31. Bobby Deol : 5.52 (5.66, 5.22, 5.72, 5.50)
 32. Harshvardhan Kapoor : 4.80 (5.70, 4.10, 5.40, 4.00)
 33. Sunny Kaushal : 2.89 (3.16, 2.66, 3.08, 2.66)
Female
Name : Overall grade (Acting ability, Charisma, Looks/attractiveness, Screen presence)
 1. Vidya Balan : 8.71 (9.41, 8.42, 7.85, 9.18)
 2. Aishwarya Rai : 8.33 (7.56, 7.93, 9.48, 8.32)
 3. Tabu : 8.30 (8.86, 8.00, 7.54, 8.81)
 4. Shefali Shah : 8.20 (9.00, 7.83, 7.33, 8.66)
 5. Kajol : 8.17 (8.33, 7.95, 7.60, 8.80)
 6. Konkona Sen Sharma : 8.09 (9.50, 7.25, 7.12, 8.50)
 7. Kangana Ranaut : 8.06 (8.63, 7.72, 7.45, 8.45)
 8. Mrunal Thakur : 8.01 (7.75, 7.75, 8.50, 8.05)
 9. Radhika Apte : 7.99 (8.64, 7.85, 7.38, 8.07)
 10. Bipasha Basu : 7.87 (7.00, 7.47, 8.75, 8.25)
 11. Sonali Bendre : 7.65 (5.70, 7.66, 9.5, 7.75)
 12. Asin Thottumkal : 7.62 (7.68, 7.43, 7.56, 7.81)
 13. Huma Qureshi : 7.31 (7.70, 7.13, 7.43, 7.00)
 14. Karisma Kapoor : 7.29 (6.66, 7.16, 7.50, 7.83)
 15. Kalki Koechlin : 7.25 (8.64, 6.61, 6.05, 7.72)
 16. Anushka Sharma : 7.23 (7.28, 7.02, 7.55, 7.06)
 17. Sanya Malhotra : 7.12 (7.75, 6.50, 7.25, 7.00)
 18. Tripti Dimri : 7.06 (7.29, 6.79, 6.95, 7.20)
 19. Chitrangda Singh : 6.95 (6.27, 6.74, 7.97, 6.83)
 20. Katrina Kaif : 6.56 (4.06, 6.78, 8.25, 7.15)
 21. Genelia D'Souza : 6.43 (5.78, 6.45, 6.86, 6.63)
 22. Mouni Roy : 6.40 (6.40, 6.20, 6.80, 6.20)
 23. Aditi Rao Hydari : 6.33 (6.14, 5.85, 7.07, 6.28)
 24. Dia Mirza : 6.26 (5.29, 6.08, 8.16, 5.50)
 25. Amrita Rao : 6.17 (5.82, 6.07, 7.03, 5.78)
 26. Disha Patani : 6.36 (4.61, 6.61, 8.33, 5.88)
 27. Jacqueline Fernandez : 5.65 (4.50, 5.50, 7.40, 5.20)
 28. Bhumi Pednekar : 5.62 (7.06, 4.62, 4.56, 6.25)
 29. Vaani Kapoor : 5.43 (4.54, 5.71, 6.35, 5.14)
 30. Janhvi Kapoor : 5.13 (4.21, 4.31, 7.31, 4.68)
 31. Shraddha Kapoor : 4.96 (3.96, 4.46, 6.36, 5.06)
 32. Sonam Kapoor : 4.94 (4.14, 4.40, 6.14, 5.10)
 33. Esha Deol : 4.82 (4.36, 4.45, 6.16, 4.31)
This week, let's rate Priyanka Chopra, Neil Nitin Mukesh, and Neha Dhupia as overall performers on a scale of 10 using the same four criteria:
Hope you all participate. Keep it clean and opinionated while trying to be as objective as possible. Thanks.
Current Top 5 in Individual Categories (Female Male)
Link to 2022 Grade the Actor Results
u/Aawaraa u/EccentricBai u/ModBBNG
Tagging mods for more visibility.
submitted by FallenGrain to BollyBlindsNGossip [link] [comments]


2023.06.03 05:08 FallenGrain [Mod Permission] - 2023 Grade the Actors: Priyanka Chopra, Neil Nitin Mukesh, and Neha Dhupia

Welcome to Week 23 of 2023 edition of Grade the Actors. In the previous week, we rated Rajkummar Rao, Vaani Kapoor, and Sunny Kaushal as overall performers. Here is how they were placed in the rankings:
Male
Name : Overall grade (Acting ability, Charisma, Looks/attractiveness, Screen presence)
 1. Saif Ali Khan : 8.58 (8.66, 8.33, 8.66, 8.56)
 2. Pankaj Tripathi : 8.37 (9.00, 8.16, 7.66, 8.66)
 3. Vicky Kaushal : 8.09 (8.54, 7.95, 7.75, 8.12)
 4. R Madhavan : 7.93 (8.16, 7.62, 8.20, 7.75)
 5. Dhanush : 7.87 (8.91, 7.50, 6.58, 8.50)
 6. Vijay Sethupathi : 7.80 (8.86, 7.90, 6.00, 8.45)
 7. Nana Patekar : 7.65 (9.12, 7.25, 6.00, 8.25)
 8. Gulshan Devaiah : 7.56 (7.90, 7.27, 7.40, 7.68)
 9. Sanjay Dutt : 7.54 (7.75, 7.41, 6.79, 8.20)
 10. John Abraham : 7.42 (6.38, 7.00, 8.91, 7.41)
 11. Nawazuddin Siddiqui : 7.33 (9.31, 6.91, 4.90, 8.30)
 12. Ayushmann Khurrana : 7.30 (7.86, 7.53, 6.86, 6.93)
 13. Suniel Shetty : 7.28 (7.08, 7.37, 7.12, 7.54)
 14. Diljit Dosanjh : 7.27 (7.41, 7.54, 6.95, 7.16)
 15. Vijay Varma : 7.00 (8.00, 6.62, 6.00, 7.37)
 16. Ranvir Shorey : 6.96 (7.88, 6.50, 5.86, 7.61)
 17. Arjun Rampal : 6.95 (6.20, 7.06, 8.26, 6.26)
 18. Abhay Deol : 6.86 (7.80, 5.70, 6.60, 7.36)
 19. Jaideep Ahlawat : 6.84 (7.77, 6.27, 5.44, 7.88)
 20. Jackie Shroff : 6.84 (6.50, 7.00, 6.43, 7.43)
 21. Vivek Oberoi : 6.77 (7.57, 6.32, 6.50, 6.71)
 22. Kartik Aaryan : 6.70 (5.75, 6.75, 7.32, 7.00)
 23. Rajkummar Rao : 6.60 (8.62, 6.06, 4.50, 7.25)
 24. Arshad Warsi : 6.56 (7.59, 6.57, 5.42, 6.67)
 25. Shreyas Talpade : 6.53 (7.04, 6.40, 6.18, 6.50)
 26. Sonu Sood : 6.43 (6.34, 6.31, 6.86, 6.21)
 27. Riteish Deshmukh : 6.35 (6.81, 6.37, 5.68, 6.56)
 28. Aftab Shivdasani : 5.96 (5.75, 6.00, 6.37, 5.75)
 29. Imran Khan : 5.60 (4.93, 5.63, 6.47, 5.36)
 30. Siddhant Chaturvedi : 5.54 (5.84, 4.85, 5.47, 6.00)
 31. Bobby Deol : 5.52 (5.66, 5.22, 5.72, 5.50)
 32. Harshvardhan Kapoor : 4.80 (5.70, 4.10, 5.40, 4.00)
 33. Sunny Kaushal : 2.89 (3.16, 2.66, 3.08, 2.66)
Female
Name : Overall grade (Acting ability, Charisma, Looks/attractiveness, Screen presence)
 1. Vidya Balan : 8.71 (9.41, 8.42, 7.85, 9.18)
 2. Aishwarya Rai : 8.33 (7.56, 7.93, 9.48, 8.32)
 3. Tabu : 8.30 (8.86, 8.00, 7.54, 8.81)
 4. Shefali Shah : 8.20 (9.00, 7.83, 7.33, 8.66)
 5. Kajol : 8.17 (8.33, 7.95, 7.60, 8.80)
 6. Konkona Sen Sharma : 8.09 (9.50, 7.25, 7.12, 8.50)
 7. Kangana Ranaut : 8.06 (8.63, 7.72, 7.45, 8.45)
 8. Mrunal Thakur : 8.01 (7.75, 7.75, 8.50, 8.05)
 9. Radhika Apte : 7.99 (8.64, 7.85, 7.38, 8.07)
 10. Bipasha Basu : 7.87 (7.00, 7.47, 8.75, 8.25)
 11. Sonali Bendre : 7.65 (5.70, 7.66, 9.5, 7.75)
 12. Asin Thottumkal : 7.62 (7.68, 7.43, 7.56, 7.81)
 13. Huma Qureshi : 7.31 (7.70, 7.13, 7.43, 7.00)
 14. Karisma Kapoor : 7.29 (6.66, 7.16, 7.50, 7.83)
 15. Kalki Koechlin : 7.25 (8.64, 6.61, 6.05, 7.72)
 16. Anushka Sharma : 7.23 (7.28, 7.02, 7.55, 7.06)
 17. Sanya Malhotra : 7.12 (7.75, 6.50, 7.25, 7.00)
 18. Tripti Dimri : 7.06 (7.29, 6.79, 6.95, 7.20)
 19. Chitrangda Singh : 6.95 (6.27, 6.74, 7.97, 6.83)
 20. Katrina Kaif : 6.56 (4.06, 6.78, 8.25, 7.15)
 21. Genelia D'Souza : 6.43 (5.78, 6.45, 6.86, 6.63)
 22. Mouni Roy : 6.40 (6.40, 6.20, 6.80, 6.20)
 23. Aditi Rao Hydari : 6.33 (6.14, 5.85, 7.07, 6.28)
 24. Dia Mirza : 6.26 (5.29, 6.08, 8.16, 5.50)
 25. Amrita Rao : 6.17 (5.82, 6.07, 7.03, 5.78)
 26. Disha Patani : 6.36 (4.61, 6.61, 8.33, 5.88)
 27. Jacqueline Fernandez : 5.65 (4.50, 5.50, 7.40, 5.20)
 28. Bhumi Pednekar : 5.62 (7.06, 4.62, 4.56, 6.25)
 29. Vaani Kapoor : 5.43 (4.54, 5.71, 6.35, 5.14)
 30. Janhvi Kapoor : 5.13 (4.21, 4.31, 7.31, 4.68)
 31. Shraddha Kapoor : 4.96 (3.96, 4.46, 6.36, 5.06)
 32. Sonam Kapoor : 4.94 (4.14, 4.40, 6.14, 5.10)
 33. Esha Deol : 4.82 (4.36, 4.45, 6.16, 4.31)
This week, let's rate Priyanka Chopra, Neil Nitin Mukesh, and Neha Dhupia as overall performers on a scale of 10 using the same four criteria:
Hope you all participate. Keep it clean and opinionated while trying to be as objective as possible. Thanks.
Current Top 5 in Individual Categories (Female Male)
Link to 2022 Grade the Actor Results
u/EccentricBai u/Aawaraa u/fridaynirvana
Tagging mods for more visibility.
submitted by FallenGrain to bollywood [link] [comments]


2023.06.03 04:26 mitcherman13 Place to ask questions or share with us anything John Deere tech related

Mainly created for operations center or AMS system management
submitted by mitcherman13 to JohnDeereTech [link] [comments]


2023.06.03 04:25 mitcherman13 r/JohnDeereTech Lounge

A place for members of JohnDeereTech to chat with each other
submitted by mitcherman13 to JohnDeereTech [link] [comments]


2023.06.03 04:17 juansolo298 (selling): Creed III 4K, Jaws 4K, John Wick 4K, Indiana Jones 4K, Shrek collection, Kung Fu Panda, Captain America 4K, Love & Thunder, Silent Night, Deadly Night, Stillwater, Zootopia 4K

1.- 3 From Hell 4K (iTunes only): $4
2.- Arrival from 2016 HD (Vudu only - split): $3
3.- Apes 4K trilogy Rise/Dawn/War (iTunes redeem, will port in 4K): $10
4.- Baywatch from 2017 HD (Vudu only - split): $3
5.- Boyhood HD (Vudu only - split): $3
6.- Captain America trilogy 4K First AvengeWinter SoldieCivil War (iTunes splits - will port in 4K): SOLD
7.- Carol ‘15 HD (Vudu only): $3
8.- Crawl HD (Vudu only - split): $3
9.- Creed III 4K (Vudu only): $12
10.- Deepwater Horizon 4K (iTunes only): $3
11.- Doctor Strange from 2016 + Multiverse of Madness HD (Google Play splits - will port): $6
12.- Frozen HD (Google Play split - will port): $3
13.- Ghost in the Shell live action 4K (iTunes only): $4
14.- I, Frankenstein HD (Vudu or iTunes only): $3
15.- Indiana Jones 1-4 collection 4K (iTunes only): $20
16.- Jaws 4K (MA): $6
17.- John Wick 1/2/3 4K (iTunes only): $12
18.- Kung Fu Panda trilogy HD (MA): $10
19.- Lady and the Tramp HD (MA - split): $5
20.- Lilo & Stitch 1 + 2 HD (MA - splits): $10
21.- Love & Mercy HD (Vudu only): $4
22.- Lucy HD (MA): $3
23.- Maleficent 1 + 2 HD (Google Play splits - will port): $6
24.- Minions ‘15 HD (MA): $3
25.- Mission: Impossible 5 - Rogue Nation 4K (Vudu or iTunes only): $5
26.- Mission: Impossible 6 - Fallout 4K (Vudu or iTunes only): $5
27.- Noah ‘14 HD (Vudu only - split): $3
28.- Pet Sematary remake HD (Vudu only - split): $3
29.- Reservoir Dogs 4K (Vudu or iTunes only): $6
30.- R.I.P.D. ‘13 HD (MA): $3
31.- Shrek 1-4 HD (MA): $12
32.- Silent Night, Deadly Night 3-Film Collection HD (Vudu only): $9
33.- Snow White and the Seven Dwarfs HD (Google Play split - will port): $5
34.- Star Wars Force Awakens + Last Jedi + Rise Skywalker sequel trilogy 4K (iTunes split - will port in 4K): $12
35.- Star Wars Rogue One HD (Google Play split - will port): $3
36.- Stillwater ‘21 HD (MA): $5
37.- Suburbicon ‘17 HD (Vudu only - split): $3
38.- The Perks of Being a Wallflower HD (Vudu or iTunes only): SOLD
39.- Thor: Love & Thunder HD (Google Play split - will port): $3
40.- Valerian and the City of a Thousand Planets HD (Vudu only): $3
41.- Zootopia 4K (MA split - Disney points included): $6
submitted by juansolo298 to DigitalCodeSELL [link] [comments]


2023.06.03 03:59 Ya6464912sh How to use this character?? Any suggestions, for synergies , fighting style , anything might help 😄

How to use this character?? Any suggestions, for synergies , fighting style , anything might help 😄 submitted by Ya6464912sh to Injustice2MobileGame [link] [comments]


2023.06.03 03:56 Maximum_Hope4456 I Made a Massive Mountain Goats Knockout-Style Tournament for Every Song

Hi.
So after a few years of thinking about it, I've made a massive, knockout-style tournament to determine my personal favourite TMG songs and discover some new stuff along the way. The idea was that I'd have a giant group stage, move the best songs from there into a knockout bracket, and whittle it down to the very best song. I've been working on it for a couple of months, and thought some of y'all might appreciate it!
Step one was making a massive list of every Mountain Goats song I could possibly find where there seemed to be a recording - while I think it's inevitable that I've missed a couple, I've been as thorough as possible, including all the unreleased songs, covers that were released on albums, little twitter soundbites, as well as all of the music John's released as part of other projects from The Extra Glenns to The Bloody Hawaiians (who are terrible and only tangentially related). I have a list of all his songs broken down by category/album here and a pure list of songs here.
Next I randomized all of the songs and put them into 170 groups. The vast majority are groups of 5 with 3 songs moving on, but to make the numbers work some groups only have 4 songs and two groups have 4 out of 5 moving on, which gets us to the magic number of 512 that can enter a group stage (512->256->128->64->32->16->8->4->2->1). I'm working my way through those groups slowly, but (as you can imagine) it's a MASSIVE project and I won't finish anytime soon. Maybe ever.
BUT I figured that if anyone was interested, it would be you people! If you're interested in running through your own bracket, you can obviously make one and modify it to your needs and what you think counts as a TMG song, or you can follow this blank template in the same order that I've been using. If you're curious, my version is here.
Hope you're having a good day! :))
submitted by Maximum_Hope4456 to themountaingoats [link] [comments]


2023.06.03 03:50 the_rainbow_uwu Customizable headers

Are there any headers that are bigger than 15.5 feet and customizable on console? The biggest one is HD50F but it’s also John deer so it’s green and doesn’t match with any other combine.
submitted by the_rainbow_uwu to farmingsimulator [link] [comments]